De Stichting Limburgse Kastelen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig opgenomen in het register van de Belastingdienst. Onze registratie kunt u raadplegen op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en door vervolgens in het zoekscherm ''Stichting Limburgse Kastelen'' en"Roermond" in te vullen.

Ons RSIN/fiscaal nummer is 8126.92.329.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze jaarrekening 2012 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2013 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2014 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening_2015 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening_2016 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2017 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2018 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2019 kunt u hier raadplegen. De verklaring kascontrole kunt u hier bekijken.

Onze jaarrekening 2020 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2021 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2022 kunt u hier raadplegen.

Onze jaarrekening 2023 kunt u hier raadplegen. De verklaring kascontrole kunt u hier bekijken.