Abschnittsmotte Struver - Heerlen

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Struver

Alternatieve benaming(en):

Struijver

Adres:

Bij Ten Esschen 80, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) In de nabijheid van herenhuis De Struyver, dat reeds in veertiende eeuw in de bronnen wordt vermeld, ligt een gave, hoge motte met een diameter van 35 meter, omgeven met een diepe gracht, waardoor de totale diameter komt op circa 70 meter.

Bouwtype:

Abschnittsmotte

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

Grasland, plan is om de heuvel in het gereorganiseerde park van Ter Worm op te nemen.

Adres:

Bij Ten Esschen 80

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Omvang monument:

Motte en gracht

Literatuur:

Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 432-433.

Direct ten zuiden van de buurtschap Ten Esschen ligt aan de rand van het dal van de Geleenbeek een motte of kasteelheuvel die in het Terwormpark zal worden opgenomen. Ongeveer 250 meter ten oosten van de heuvel ligt te Struverhoeve, wellicht de opvolger van het naar de ligging aan de Geleenbeek of Geitsbach genoemde Groot Gei(t)sbach.

Op de grens van de beemdlanden langs de Geleenbeek en de hogere gronden van Ten Esschen ligt de nog gave, hoge en iets ovale motte met een doorsnede van circa 35 meter, die wordt omgeven door een 5 meter brede gracht. Op de kaart van Tranchot uit 1807 en de kadastrale minuut is aan de oostzijde nog een aansluitend dwars grachtfragment te zien. Dit fragment zou een restant van de gracht van een voorburcht kunnen zijn geweest. Het huidige in de richting van de beek doodlopende straatje Eschen is mogelijk de oorspronkelijke toegangsweg tot de voorburcht geweest. Zonder archeologisch onderzoek is niet vast te stellen wanneer het kasteel is gesticht. Aangezien mottekastelen na het midden van de dertiende eeuw in het algemeen niet meer werden gebouwd, moeten we het kasteel waarschijnlijk voor die tijd dateren. Wanneer de bebouwing van het eiland is verdwenen is niet bekend. Op enige afstand ten oosten van de motte ligt verder van de rand van het beekdal de gesloten hoeve Struver, die de agrarische voortzetting van het kasteel zou kunnen zijn.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de noordelijke oever van het dal van de Geleenbeek.