Ruïne Oudenborg - Herten

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Oudenborg

Alternatieve benaming(en):

De Borgh, Oude Borg

Adres:

Oude Borgstraat bij 14 , Herten

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Belangrijk restant van een rechthoekige woontoren, XIII, van kolenzandsteen, keien en tufsteen.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Versterkte residentie

Huidig gebruik:

Ruïne

Adres:

Oude Borgstraat bij 14

Plaats:

Herten

Gemeente:

Roermond

Rijksmonument:

21577

Omvang monument:

Torenrestant (De 'moderne gebouwen' van het goed onder adres Oude Borgstraat 14 genieten provinciale en gemeentelijke bescherming)

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Oudenborg, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'De ruïne van Merum' in: Buiten, 5(1911), p. 456.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 185.
 • Gootzen, P., 'Ruïne Den Ouden Borgh' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 4(1972), p. 13-15
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 230-232.
 • Herten, J. van, Herten in oude ansichten, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1973.
 • Janssen, H.L. en W.H. Hupperetz, 'De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse kastelen in Limburg' in: W,H, Hupperetz e.a. Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen vn het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel, Venlo, 1996, p. 41-60
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. N4.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 235.
 • Linssen, J., 'Een verkenning van de heren van Mereheym (1088-1213)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1954 / 55), p. 161.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 134.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 196-197.
 • Steen, F.M.J. van der, 'Heerlijke rechten der 'Heren van Daelenbroeck' te Herten in de 18de eeuw' in: De Maasgouw, 86(1967), p. 71.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21577

Het voormalige kasteel Oudenborgh is gelegen in Merum onder Herten, ten zuiden van Roermond in het park van een vroeg-negentiende-eeuwse buitenplaats. Het ligt op een hoog punt aan de rand van een oude bedding van de Maas. De buitenplaats aan de noordrand van het dorp Merum werd in het midden van de achttiende eeuw gesticht. In het midden van de negentiende eeuw fungeerde de ruïne als een folly en werd ook als belvédère gebruikt.

Het bouwwerk is dermate geschonden, dat moeilijk is vast te stellen of het daadwerkelijk om een woontoren gaat of om een hoektoren van een groter complex. Het muurwerk van de toren zou kunnen duiden op aansluitende (schild)muren. De rest van dat eventuele bouwwerk zal zich dan op het hogere terrein hebben bevonden, terwijl de toren zelf op de rand van de helling naar een oude Maasbedding staat.

De Oudenborgh was al in de zeventiende eeuw een ruïne en vormde in de achttiende en negentiende eeuw als uitkijkpunt een romantisch element in het park achter het zuidwestelijker gelegen buitenhuis. Dit bakstenen landhuis is in het midden van de achttiende eeuw gebouwd (…). Het is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Gespaard bleef het rechts aangrenzende huis (…) dat ook uit de tweede helft van de achttiende eeuw dateert. De huidige eigenaar Maassen heeft in de afgelopen jaren zowel het bakstenen landhuis als het rechts aangrenzende huis gerestaureerd, en het park in 'oorspronkelijke' staat teruggebracht.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een oude bedding van de Maas