Ruïne Oudenborg - Herten

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Oudenborg

Alternatieve benaming(en):

De Borgh, Oude Borg

Adres:

Oude Borgstraat bij 14 , Herten

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Belangrijk restant van een rechthoekige woontoren, XIII, van kolenzandsteen, keien en tufsteen.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Versterkte residentie

Huidig gebruik:

Ruïne

Adres:

Oude Borgstraat bij 14

Plaats:

Herten

Gemeente:

Roermond

Rijksmonument:

21577

Omvang monument:

Torenrestant (De 'moderne gebouwen' van het goed onder adres Oude Borgstraat 14 genieten provinciale en gemeentelijke bescherming)

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Oudenborg, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'De ruïne van Merum' in: Buiten, 5(1911), p. 456.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 185.
 • Gootzen, P., 'Ruïne Den Ouden Borgh' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 4(1972), p. 13-15
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 230-232.
 • Herten, J. van, Herten in oude ansichten, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1973.
 • Janssen, H.L. en W.H. Hupperetz, 'De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse kastelen in Limburg' in: W,H, Hupperetz e.a. Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen vn het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel, Venlo, 1996, p. 41-60
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. N4.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 235.
 • Linssen, J., 'Een verkenning van de heren van Mereheym (1088-1213)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1954 / 55), p. 161.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 134.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 196-197.
 • Steen, F.M.J. van der, 'Heerlijke rechten der 'Heren van Daelenbroeck' te Herten in de 18de eeuw' in: De Maasgouw, 86(1967), p. 71.
cURL Error: