Kasteelachtig landhuis Schöndelen - Roermond

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Schöndelen

Alternatieve benaming(en):

Schoendelen, Schöndeln, Schundelen Verpleeghuis St. Camillus

Adres:

Heinsbergerweg 176, Roermond

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(MIP) Het kasteel werd in 1893 herbouwd in een traditionele stijl door jhr. C.A.M.E. van Afferden. Een familiewapen, jaartalsteen en bouwstijl getuigen hiervan. De voorgevel heeft links een vijfhoekige erker die uitmondt in een toren met decoratief metselwerk. Rechts bevindt zich eveneens een erker die zich slechts over twee bouwlagen uitstrekt en eindigt in een balkon. Het rechter- en middendeel van de voorgevel eindigen in een trapgevel. De rechterzijgevel heeft een symmetrische indeling en eindigt in het midden met een topgevel met klok. Tegen de linkerzijgevel zijn recente aanbouwen geplaatst. De entree van de voorgevel is ook recentelijk vernieuwd.

Bouwtype:

Kasteelachtig landhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Verpleegtehuis

Adres:

Heinsbergerweg 176

Plaats:

Roermond

Gemeente:

Roermond

Literatuur:

 • Belonje, J. 'Schoendelen (Met 2 bijlagen, 1722, 1839)' in: De Limburgse Leeuw, 7(1958 / 59), p. 41.
 • Berkvens, A,M.J.A. en G.H.A. Venner m.m.v. G. Spijkerboer, Het Gelderse land- en stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620, Arnhem, Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, werk no 25, 1996, 391 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 327.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 232-233.
 • Nispen tot Pannerden, H. van, 'Schöndelen. Een eerste verkenning naar het verleden van Oud-Schöndelen' in: Jaarboek Bisschoppelijk College Roermond, 18(1961 / 63), p. 56.

Schöndeln is een voormalige buitenplaats aan de zuidrand van Roermond, gelegen boven Melick. De oorspronkelijke hof lag aan de rivier de Roer en droeg de naam Oldenhof. Noordelijk van de boerderij ligt het negentiende-eeuwse landhuis dat nu het klooster van de camillianen herbergt.

Het huis Schöndeln, dat in 1944 door oorlogshandelingen vrijwel geheel verloren is gegaan, was een landhuis met een hoeve.

De huidige bebouwing dateert vrijwel geheel van na de Tweede Wereldoorlog.

Op de kaart van 1809 is te zien dat zich ten noorden van het huis een parkachtige aanleg bevond met langs de rand een slingerpad en met een tuinhuis op het hoogste punt. Op het noordelijke deel van het terrein, nabij de Heinsbergerweg, liet burggraaf Van Aefferden in 1893 het huidige landhuis bouwen in een traditionele stijl met neogotische details.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een rivierbedding