Woontoren De Thooren - Roermond

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Thooren

Adres:

Eiermarkt 23-25, Roermond

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Gelegen op een vroeger omgracht terrein. Rechthoekig hoofdgebouw, XV-XVIII, met hoektorentjes en een tussen twee gezwenkte gevels gevat zadeldak, dat aan een der lange zijden is doorgetrokken over een latere uitbreiding.

Bouwtype:

Woontoren

Typologie:

Woontoren

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Eiermarkt 23-25

Plaats:

Roermond

Gemeente:

Roermond

Rijksmonument:

32685

Omvang monument:

Toren

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 267.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 234-237.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 250.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 205.
 • Tillema, M. en A. Viersen, 'De Thooren te Maasniel' in Bulletin KNOB, 94(1995), p. 1-10.
 • Vemer, J.C., Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg, gids langs kastelen en landadellijke huizen van Midden- en Noord-Limburg, Maastricht, 1967, p. 50.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Documenten betreffende het adellijke nederlandse geslacht Petit (1745-1774)' in: De Navorscher, (1955 / 56), p. 116.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 32685

De Thooren is gelegen ten zuiden van de dorpskern van Maasniel, nu een stadsdeel van Roermond. Het kasteel ontleent zijn naam aan de torenachtige verschijningsvorm die het tot in de zestiende eeuw had. Het stond op een rechthoekig omgracht terrein aan de rand van een meander van de Maas. De voor de ontwatering gegraven Leigraaf voedde behalve de in de negentiende eeuw nog aanwezige buitengracht ook een verdwenen gracht. Tot de restauratie in 1987 maakte De Thooren deel uit van een agrarisch bedrijf.

Het kasteel was tot de restauratie een vrijwel vierkant ommuurd boerderijcomplex met de woongebouwen aan de zuidzijde en de stallen aan de noordzijde. Deze situatie bestond al aan het einde van de achttiende eeuw.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een oude Maasmeander