Voorburcht en besloten hoeve Ter Borch - Schinnen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Ter Borch

Alternatieve benaming(en):

Huis Schinnen

Adres:

Heisterbrug 121, Schinnen

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de antiekhandel

Omschrijving:

(RCE) Huis Schinnen of Ter Borch, bestaande uit vier vleugels van baksteen om een binnenplein en omgeven door een gracht, uit 1781 / 1784. Aan de binnenplaats een uitgebouwd kapelletje. Op een aansluitend omgracht terrein de middeleeuwse burchtheuvel.

Bouwtype:

Voorburcht en besloten hoeve

Typologie:

Motte met donjon

Huidig gebruik:

Wonen, antiekhandel, partycentrum

Adres:

Heisterbrug 121

Plaats:

Schinnen

Gemeente:

Schinnen

Rijksmonument:

33357

Omvang monument:

Huis, kapel, gracht en burchtheuvel.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Huis Schinnen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, Open Monumentendag Schinnen 13 september 1998, Schinnen, 1998
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 448.
 • Cuypers, P., Schinnen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971, 38 p.
 • Groneman, W., Kastelen in Zuid-Limburg, Beek, 1960, p. 45.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 263-364.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 3-10.
 • Hardenberg, H., De Heren van Schinnen, Roermond, 1964
 • Huygen, C.A., Schinnen, Ter Borch en de gebroken heerlijkheid, Gulden reeks van Limburgse monumenten nr. 16, Maastricht, Stichting tot instandhouding van de voortbrengselen der gewestelijke bouwkunst in Limburg, 1960.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 74 (nr. 299).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 75.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 197.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 98-99.
 • Pijls, H. 'De Heeren en de Heerlijkheid van Schinnen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 34(1912), p. 57, 65, 73, 81 en 89.
 • Pijls, H. Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige Heerlijkheid Schinnen, Schinnen, Vereniging Historie Schinnen, 1988, 308 p. (Overdruk van: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 64(1928), p. 173-324 en 65(1929), p. 85-186.)
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 414.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Rutten, M., 'Schinnen' in: De Maasgouw, 28(1906), p. 24.
cURL Error: