Herenhuis met besloten hoeve Doenrade - Doenrade

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Doenrade

Alternatieve benaming(en):

Doonderhuuske

Adres:

Limpensweg 20-22, Doenrade

Website:

http://www.kasteeldoenrade.nl

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van het hotel en restaurant

Omschrijving:

(RCE) Haakvormig herenhuis, XVI-XVIII, met vierkant torentje in de binnenhoek. Wapensteen 1629. Veel wijzigingen. Moderne kapel. Bouwhoeve met binnenplaats, XVII, opgetrokken van baksteen. Poortomlijsting van Naamse steen bekroond door een fronton.

Bouwtype:

Herenhuis met besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Hotel / restaurant

Adres:

Limpensweg 20-22

Plaats:

Doenrade

Gemeente:

Schinnen

Rijksmonument:

33353

Omvang monument:

Herenhuis, kapel en bouwhoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Doenrade, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 399.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 310-311.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 64-81.
 • Habets, J., Een Valkenburgsch dorp in 1789: korte beschrijving van het dorp Oirsbeek, zoo als het was op het laatst der vorige eeuw, z.p. (Maastricht / Le Courier de la Meuse), 1889, 28 p.
 • Hardenberg, H., De Heren van Schinnen, Roermond, 1964
 • Hoens, J.A. 'Het Doonderhuuske. Zijn bewoners, zijn legende' in: Provinciale Almanak Limburg, 1901, p. 210-228.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 51 en 69 (nrs. 186 en 280).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 77.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 32-33.
 • Meulenberg, M., De parochies Oirsbeek en Doenrade van oude tijden tot heden, z.p. (Roermond), z.j. (1955), 176 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 361.
 • Rozenkrantz, E., 'Eenige stukken betrekking hebbende op Limburg zich bevindende in het archief der stad Keulen (o.a. Doenrade 1462)' in: De Maasgouw, 14(1892), p. 43.
cURL Error: