Boerderij Gastendonck - Sevenum

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Gastendonck

Alternatieve benaming(en):

Gaesdonck, Gasdonk

Adres:

De Donckstraat 23, Sevenum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(SB4) Boerderij met omsloten binnenplaats.

Opmerking:

Moderne boerderij, oude bebouwing verdwenen

Bouwtype:

Boerderij

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Boerenbedrijf

Adres:

De Donckstraat 23

Plaats:

Sevenum

Gemeente:

Horst aan de Maas

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 199.
  • Flokstra, M., 'Riddermatige Huizen in het Pruisisch Gelders Overkwartier' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 235-248.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 133-134.

Gastendonck lag ongeveer 500 meter ten noorden van het Noord-Limburgse dorp Horst aan de noordoostelijke uitvalsweg van het dorp. In die richting lag ook kasteel Ter Horst aan de andere zijde van het dal van de Grote Molenbeek.

Op de Tranchotkaart van omstreeks 1810 zijn twee gebouwen getekend ten westen van de weg naar het kasteel Ter Horst. Tegenover de weg lag een kleine plas. In de twintigste eeuw zijn de opstallen van Gastendonck vervangen door nieuwbouw.

Nu nog te zien:

-kavellijnen (summier)

Context:

Gelegen op een hoger gebied waar twee beken samenkomen.