Boerderij Schenkenburg - Sevenum

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Schenkenburg

Alternatieve benaming(en):

Schenckenborg

Adres:

Bij Erdbrugweg 2 aan de Molenbeek , Sevenum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(SB4) Van het oude Schenkenburg is niets meer over. De burcht lag tussen de tegenwoordige boerderij en de Molenbeek en is ± 1825 afgebroken. De boerderij die naast het afgebroken kasteel werd gebouwd brandde in 1908 na een blikseminslag af. Waarschijnlijk zijn nog resten van het kasteel ondergronds aanwezig.

Opmerking:

Kasteeltje gesloopt omstreeks 1825, thans moderne boerderij

Bouwtype:

Boerderij

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf en wonen

Adres:

Bij Erdbrugweg 2 aan de Molenbeek

Plaats:

Sevenum

Gemeente:

Sevenum

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 462.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 152.
  • Janssen, J.J., Van Sevenheym tot Sevenum, Sevenum, z.j.

Het aan het begin van de negentiende eeuw verdwenen huis Schen(c)kenburg lag ten noordwesten (noordoosten?) van het dorp Sevenum, direct bij de tegenwoordige boerderij Schenckenborg aan de noordzijde van de Steinhagerweg. (De Steinhagerweg bestaat niet, alleen de Steinhagenstraat.) De grachten werden evenals die van Steinhagen gevoed door de Molenbeek en de Blakterbeek die ten zuidwesten (zuidoosten) van het huis samenkomen.

Op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw wordt het omgrachte huis Schenkenburg weergegeven als vier vleugels rond een binnenplaats, waarbij het achterste brede deel het eigenlijke herenhuis zal zijn geweest. Het complex was aan de westzijde ontsloten.'

Voor de brug ten westen van het huis stond een L-vormig gebouw dat twee zijden van een voorplein omsloot. De bebouwing binnen de omgrachting is in de eerste helft van de negentiende eeuw gesloopt. Het gebouw voor de brug werd in 1908 verwoest door brand, veroorzaakt door een blikseminslag, en vervangen door de huidige boerderij Schenckenborg. De grachten waren toen reeds gedempt en het hoofdgebouw gesloopt. In 1909 was nog slechts de lage met biezen begroeide plek waar het huis Schenkenburg had gestaan aanwijsbaar.

Nu nog te zien:

-de locatie

Context:

Gelegen op de plek waar de Molenbeek en de Blakterbeek samenkomen.