Schuur Steenhagen - Sevenum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Steenhagen

Alternatieve benaming(en):

Steinhaag, Steenhagen, Steinhagenhoeve

Adres:

Steinhagenstraat 52, Sevenum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. MIP) 17de-eeuws landhuis dat tot boerderij was gedegradeerd en begin deze eeuw is gesloopt. Een fragment oud muurwerk is in een nieuwe schuur geïncorporeerd. De opvolger heet Steinhagenhoeve en is een boerderij met vier haaks op elkaar staande vleugels om een binnenplaats. Deze boerderij is in het begin van de 20ste eeuw gebouwd. De familie Berkels bezit deze hoeve al vanaf 1810.

Opmerking:

Restanten oude muur van 17de-eeuws huis (1659) geïncorporeerd in nieuwe schuur.

Bouwtype:

Schuur

Typologie:

Moated site.

Huidig gebruik:

Schuur in gebruik voor agrarisch bedrijf, Rest moderne boerderij ook in gebruik voor wonen.

Adres:

Steinhagenstraat 52

Plaats:

Sevenum

Gemeente:

Sevenum

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Steenhagen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'De Steinhaag bij Sevenum (Kasteel)' in: Buiten, 5(1911), p. 234.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 462.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 152.
 • Janssen, J.J., Van Sevenheym tot Sevenum, Sevenum, z.j.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 32.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 152.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 423.

Het huis Steinhagen was gelegen aan de noordzijde van de Steinhagerweg ten oosten van de dorpskern van Sevenum. (De Steinhagerweg bestaat niet, alleen de Steinhagenstraat.) Evenals het direct tegenover liggende huis Schenkenburg is het in de zeventiende eeuw gesticht in het dal van de Molenbeek. Voor de langgerekte rechthoekige buitengrachten van Steinhagen werd de Molenbeek omgelegd.

In de huidige boerderij, die rond 1930 met vier vleugels rond een binnenplaats werd gebouwd, is aan de noordoostzijde een deel van het muurwerk van het huis Steinhagen opgenomen.

De in 1909 aansluitende noordwestelijke vleugel van het bedrijfsgedeelte, die er in 1745 ook al stond, bevatte een potstal.

In 1745 stond het herenhuis nog vrij. De binnenplaats werd in 1820 aan de zuidzijde afgesloten door een langgerekte schuur. Samen met tuinen en boomgaarden was het complex omgeven door een rechthoekige buitengracht die uit de zeventiende eeuw zal dateren. Het tot woongedeelte van de boerderij verbouwde herenhuis werd omstreeks 1910 grotendeels gesloopt, toen aan de westzijde van de binnenplaats een nieuw woongedeelte verrees en de bestaande bebouwing werd verbouwd tot schuur.

Nu nog te zien:

-de locatie

-de omgelegde Molenbeek

Context:

Gelegen daar waar de Molenbeek en de Blakterbeek samenkomen.