Klooster met kapel Abshoven - Munstergeleen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Abshoven

Adres:

Abshoven 27, Munstergeleen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

((RDMZ i.c.m. MIP) V.M. landgoed Abshoven, thans klooster. Van het oude goed, aangelegd om een binnenplaats nog een gedeelte: o.a. een eenvoudige bakstenen vleugel met rechthoekige vensters in Naamse steen, XIX A. Gevelstenen 1715 en 1717 (met wapen). Hoofdgebouw en schuur (waarin de gevelstenen) gewit.

Onzekerheid met betrekking tot datering. Voormalig landgoed Abshoven, oorspronkelijk aangelegd om binnenplaats. Eenvoudige bakstenen gevel uit de 19de eeuw resteert. Voormalig kloostercomplex. Kapel met kruisvormig grondplan, apsis en speklagen, cordonlijsten, zich verjongende steunberen, decoratief metselwerk onder dakrand, dakkapellen met schilddak en nokpion, hardstenen kruizen op topgevels schip en dwarsschip. Klooster: speklagen van baksteen, vulstukken onder geboogde vensterstrek met decoratief metselwerk, bovenlichten vensters glas-in lood, schilddaken. Achterbouw klooster is ouder zie boven klooster zelf circa 1910 (kapel)

Opmerking:

Abtshuis; nu boerderij en kapel

Bouwtype:

Klooster met kapel

Typologie:

Herenhuis

Huidig gebruik:

Leegstaand

Adres:

Abshoven 27

Plaats:

Munstergeleen

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

33760

Omvang monument:

Hoofdgebouw en vleugel, schuur

Documentatie:

 • Coomans, G.P.J. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Munstergeleen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1958, 135 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzoeg, Dossier Abshoven, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Bouwens, J.G.T., Munstergeleen, een monografie over een Limburgse gemeente, z.p. (Maastricht uitg. Crouzen), z.j. (1965), 539 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 351.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 275-276.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 263-266.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 81 (nr. 336).
 • Maassen, G.H. en J.H.A. Dormans, M.J.H.A. Schrijnemakers, Munstergeleen zoals het was, Sittard, 1985, 128 p.
 • Munsters, A., 'Abshoven onder Munstergeleen' in: De Maasgouw, 68(1949), p. 31-37.
 • Muuse, W., '(Het huis) Abshoven en (de familie) Strengart (te Munstergeleen)' in: De Maasgouw, 76(1957), p. 115-118.
 • Oremus, J.M.S., 'Berthier en Abshoven: een bekende maarschalk en een onbekende kaart' in: Historisch jaarboek van het land van Zwentibold, 12(1991), p. 25-31.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 333.
 • Schrijnemakers, A. e.a., Abshoven 1901-1951: gedenkschrift uitgegeven door de Zusters Dienaressen van het Hart van Jesus bij gelegenheid van het gouden jubileum van het klooster Abshoven te Munstergeleen, Sittard, Missiehuis Sittard, 1951, 87 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 33760

Klooster Abshoven is een voormalig kloostercomplex en landgoed ten zuiden van Munstergeleen in de gelijknamige buurtschap Abshoven in de gemeente Sittard-Geleen in de Nederlandse provincie Limburg. Abshoven werd tussen 1715 en 1717 gebouwd als abdijhoeve behorende aan de abdij van Godsdal (Valdieu) in het Belgische Aubel, is daarna tientallen jaren bewoond geweest door verschillende adellijke families en groeide begin 20e eeuw uit tot een volwaardig klooster. Nadat het klooster was gesloten brandde het in 1995 grotendeels af.

Geschiedenis

De hoeve wordt genoemd in het Partagetraktaat uit 1661 dat de verdeling van de Landen van Overmaas regelde tussen Spanje en de Nederlandse Republiek. De hoeve viel toen onder Spaans gezag. Tijdens de Franse tijd werd het goed geconfisqueerd en later aan particulieren verkocht. In 1901 namen de zusters Dienaressen van het Heilig Hart hun intrek en stichtten er een kindertehuis, Huize Abshoven. Naar een ontwerp van de architect Johannes Kayser werd het goed uitgebreid met een klooster en een neogotische kapel.

Van het 18e-eeuwse complex waren tot de brand in 1995 nog het herenhuis, de zuidelijke vleugel en een schuur uit de jaren 1715-'17 bewaard gebleven. Bij de herontwikkeling van het gebied om het klooster heen in 2005, zijn de schuren van het in verval geraakte complex afgebroken.

In 2011 werd tussen de gemeente Sittard-Geleen en een projectontwikkelaar een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin werd opgenomen dat het klooster, de kapel en de middeleeuwse kelder van het voormalige abtshuis gerestaureerd zouden worden. Ook de Engelse tuin zou daarbij hersteld worden. Als concessie aan de projectontwikkelaar liet de gemeente de aanvankelijk gewenste herbouwplicht van de hoeve en het abtshuis vervallen. Medio 2013 werd het complex verkocht aan een Geleense ondernemer, om er een bedrijfskantoor en een brasserie met buitenterras te vestigen. Brasserie Abshoven opende haar deuren op 3 juni 2014. De kapel/kloosterkerk uit 1901 is sindsdien weer in gebruik. Het naastgelegen stuk klooster werd in oktober 2014 in gebruik genomen door de Perfact Group. Van het herenhuis staat een klein deel van de voorgevel als ruïne overeind en de middeleeuwse kelder is bewaard gebleven.

Monumentale status

De carréboerderij en het abtshuis waren beschermd als rijksmonument. Na de herontwikkeling van het klooster in 2013 is besloten het bouwwerk af te voeren van het rijksmonumentenregister. Het gerestaureerde klooster en de kapel zijn een gemeentelijk monument.

Zie ook

 • Lijst van gemeentelijke monumenten in Sittard-Geleen

Fotogalerij


Ga naar Wikipedia.

Abshoven is oorspronkelijk een besloten hoeve gelegen aan de oostrand van het dal van de Geleenbeek onder Munstergeleen. In 1716 werd de noordvleugel vervangen door een abtshuis. Aan de noordzijde sluit een in 1820 aangelegd landschapspark aan, dat nu geheel is dichtgegroeid. Het complex is sinds 1901 uitgegroeid tot een fors kloostercomplex en verkeert sinds het vertrek van de zusters in 1990 in vervallen staat.

De huidige hoeve Abshoven dateert oorspronkelijk waarschijnlijk uit de zestiende op zeventiende eeuw. Op een kaart uit 1659 is reeds de gesloten hoeve in carrévorm te zien, die nog steeds het beeld bepaalt.

Ten noorden van het complex lag een formele tuin, die kort na 1820 is vervangen door een uitgestrekte Engelse landschapstuin. In diezelfde tijd zal het complex ook wit zijn geschilderd. Begin twintigste eeuw, toen het geheel als klooster werd ingericht, is de hoeve verbouwd en is de parkaanleg gewijzigd en uitgebreid met enkele bomenland. Naast het complex verrees naar ontwerp van Johannes Kayser een geheel nieuw kloostergebouw met kapel, dat in 1910 werd voltooid. Na het vertrek van de laatste nonnen in 1990 staat het complex leeg en trad verval in. In 1995 werden het abthuis en de kapel door brand getroffen. Momenteel wordt een restauratieproject voorbereid.

Context:

Gelegen aan de rand van de Geleenbeek.