Klooster met kapel Abshoven - Munstergeleen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Abshoven

Adres:

Abshoven 27, Munstergeleen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

((RDMZ i.c.m. MIP) V.M. landgoed Abshoven, thans klooster. Van het oude goed, aangelegd om een binnenplaats nog een gedeelte: o.a. een eenvoudige bakstenen vleugel met rechthoekige vensters in Naamse steen, XIX A. Gevelstenen 1715 en 1717 (met wapen). Hoofdgebouw en schuur (waarin de gevelstenen) gewit.

Onzekerheid met betrekking tot datering. Voormalig landgoed Abshoven, oorspronkelijk aangelegd om binnenplaats. Eenvoudige bakstenen gevel uit de 19de eeuw resteert. Voormalig kloostercomplex. Kapel met kruisvormig grondplan, apsis en speklagen, cordonlijsten, zich verjongende steunberen, decoratief metselwerk onder dakrand, dakkapellen met schilddak en nokpion, hardstenen kruizen op topgevels schip en dwarsschip. Klooster: speklagen van baksteen, vulstukken onder geboogde vensterstrek met decoratief metselwerk, bovenlichten vensters glas-in lood, schilddaken. Achterbouw klooster is ouder zie boven klooster zelf circa 1910 (kapel)

Opmerking:

Abtshuis; nu boerderij en kapel

Bouwtype:

Klooster met kapel

Typologie:

Herenhuis

Huidig gebruik:

Leegstaand

Adres:

Abshoven 27

Plaats:

Munstergeleen

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

33760

Omvang monument:

Hoofdgebouw en vleugel, schuur

Documentatie:

 • Coomans, G.P.J. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Munstergeleen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1958, 135 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzoeg, Dossier Abshoven, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Bouwens, J.G.T., Munstergeleen, een monografie over een Limburgse gemeente, z.p. (Maastricht uitg. Crouzen), z.j. (1965), 539 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 351.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 275-276.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 263-266.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 81 (nr. 336).
 • Maassen, G.H. en J.H.A. Dormans, M.J.H.A. Schrijnemakers, Munstergeleen zoals het was, Sittard, 1985, 128 p.
 • Munsters, A., 'Abshoven onder Munstergeleen' in: De Maasgouw, 68(1949), p. 31-37.
 • Muuse, W., '(Het huis) Abshoven en (de familie) Strengart (te Munstergeleen)' in: De Maasgouw, 76(1957), p. 115-118.
 • Oremus, J.M.S., 'Berthier en Abshoven: een bekende maarschalk en een onbekende kaart' in: Historisch jaarboek van het land van Zwentibold, 12(1991), p. 25-31.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 333.
 • Schrijnemakers, A. e.a., Abshoven 1901-1951: gedenkschrift uitgegeven door de Zusters Dienaressen van het Hart van Jesus bij gelegenheid van het gouden jubileum van het klooster Abshoven te Munstergeleen, Sittard, Missiehuis Sittard, 1951, 87 p.
cURL Error: