Abschittsmotte Grasbroek - Limbricht

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Grasbroek

Alternatieve benaming(en):

Grasbroek, Heksenberg, Stoel van Zwentibold

Adres:

Bornerweg 33-35, Limbricht

Bezoek mogelijkheden:

Ja, ligt langs wandelpad in het bos.

Omschrijving:

(RCE) Abschnittsmotte met bijbehorende voorburcht uit de 10de eeuw. De heuvel (diameter voet circa 30 meter, top circa 14x8 meter, hoogte circa 6 meter) is omgeven door resp. een gracht en wal (breedte 10 tot 20 meter en circa 4 meter hoog) en een tweede gracht. De wal vertoont plaatselijk aan de buitenzijde een verhoging van circa 1 meter, op het westelijk uiteinde bevindt zich een kleine ophoging. Aan de noordzijde ligt buiten de buitenste gracht nog een vooruitspringende tong, op het einde daarvan is een kleine ophoging. Het geheel is uitgesneden uit het vanuit het zuiden komende natuurlijke plateau. Door de grachten stromen nog beekjes.

Bouwtype:

Abschittsmotte

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

Stuk land in natuurgebied, loofbos en struikgewas

Adres:

Bornerweg 33-35

Plaats:

Limbricht

Gemeente:

Sittard-Geleen

Omvang monument:

Abschnittsmotte met voorburcht, grachten en wal

Documentatie:

  • Zie volgnummer 1

Literatuur:

  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 279-281.

Het complex is gelegen aan de rand van het bebosten, 350 meter brede Grasbroek (ongetwijfeld een verschrijving van Graetbroek), waaruit de Hondsbeek ontspringt. Een zijbeek hiervan voedde de in de loop van de twintigste eeuw verdwenen gracht van het boerderijterrein, waarvan het noordwestelijke deel wordt ingenomen door het kasteel. Direct ten zuidoosten van de boerderij ligt aan de oever van de Hondsbeek een verhoogd terrein dat kan worden beschouwd als de laat-middeleeuwse kasteelplaats. Mogelijk is dit de hoofdburcht van het oudste kasteel van Born dat in 1400 werd verlaten ten gunste van de voorganger van het huidige kasteel Born. De boerderij is te beschouwen als een voortzetting van de voorburcht.

Kasteel Grasbroek is nu een geïntegreerd deel van een voornamelijk negentiende-eeuws boerderijcomplex dat tot in de twintigste eeuw nog omgracht was. De voorgevel is naar het erf van de boerderij gewend. Gezien de plaatsing van de (…) ronde hoektoren aan de rechterzijde is het aannemelijk dat de oorspronkelijke toegang tot het complex aan deze zijde moet worden gesitueerd. Bovendien maakt de huidige oprijlaan vanaf de weg Born-Limbricht bij het huis een lichte knik naar rechts waar hij vroeger rechtdoor gelopen zal hebben.

Omdat het kasteel in de loop van de twintigste eeuw in verval was geraakt, werd het in 1987 gerestaureerd.

Nu nog te zien:

Context:

Gelegen in een beekdal op de rand van het plateau