Kasteel, voorburcht (besloten hoeve) Limbricht - Limbricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Limbricht

Alternatieve benaming(en):

Lemborgh

Adres:

Allee 1-1b, Limbricht

Website:

http://www.kasteel-limbricht.nl/

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Kasteel van Limbricht, gelegen op een omgrachte heuvel. Rechthoekig gebouw van omstreeks 1630 met binnenhof, een rechthoekige toren met knobbelspits op de achtervleugel en een kleine achterwaarts uitgebouwde kapel daarnaast. Tussendorpelvensters van hardsteen. Inwendig o.a. een rijke schouw met zuilen en leeuwefiguren, XVIIb, en een schouw, XVIII, met gebeeldhouwde wangen, XVIIb. Grote voorburcht in dubbele haakvorm onder een aangesloten doorlopende bedaking en door een gemetselde boogbrug met hoofdgebouw verbonden, XVIIb. Boven de toegangspoort aan de veldzijde een barokke omlijsting, waarin vroeger een wapen. Vierkant tuinpaviljoen met hoekblokken en rechthoekige vensteromramingen van hardsteen, onder een tentdak.

Bouwtype:

Kasteel, voorburcht (besloten hoeve)

Typologie:

Mottekasteel

Huidig gebruik:

kantoor, partycentrum, bowling, restaurant, hotel, conferentiecentrum, verenigingsgebouw

Adres:

Allee 1-1b

Plaats:

Limbricht

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

33751

Omvang monument:

Hoofdgeboow, voorburcht en tuinpaviljoen

Documentatie:

 • Rijksarchief in Limburg, Archief Michiels van Kessenich (nr. 16.0674), Maastricht, zie o.a. de nrs. 1129 e.v., 1226, 1331.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Limbricht, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Blok, D.P., 'Obbicht, Grevenbicht en Limbricht' in: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 35(1959), p. 103-105.
 • Buchem, E.O.T., Opgravingen bij kasteel Limbricht 1987-1988, z.p., 1988
 • Buchem, E.O.T., Kasteel Limbricht, z.p. (eindscriptie MO-geschiedenis), 1990
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 241.
 • Dittrich, R. (et al.), Rapport Werkgroep Bestemming Kasteel Limbricht, Limbricht, Werkgroep Bestemming Kasteel Limbricht, 1980, 25 p.
 • Dolné, E.M., 'Het kasteel van Lemborgh' in: De Woonstede, (1986)2, nummer 70, p. 2-27.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel van Limbricht' in: Buiten, 14(1920), p. 174.
 • Glaser, J.S., 'De oudste nederzetting te Limbricht (een hypothese)' in: Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold, 11(1990), p. 139-150.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 284-287.
 • Haan, W.F.H. de, 'Het kasteel en kerkje van Limbricht' in: Heemschut, (1930), p. 30.
 • Habets, J., 'De Loonsche leenen in het tegenwoordige hertogdom Limburg (5 Huis en heerlijkheid Limbricht bij Sittard)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 8(1871), p. 87-101 en 238-239.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 238-248.
 • Heerkens, J.A., 'Limbricht een levend kasteel' in: Monumenten, 8(1987)2 / 3, p. 29-31.
 • Hermans, F., 'Limburgsche Kasteelen: Het kasteel van Limbricht' in: De Nedermaas, 9(1931 / 32)9, p. 174-177.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 204 (nr. 1166).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. M2.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 66-67.
 • Menten, G., 'De Heerlijkheid Limbricht' in: Jaarboek van het Bisschoppelijk College te Sittard, (1953 / 54), p. 21-34.
 • Menten, G., 'Het Franse kerkhof te Limbricht' in: Jaarboek van het Bisschoppelijk College te Sittard, (1959 / 61), p. 134-138.
 • Moes, E.W. & K. Sluyterman, Nederlandsche Kastelen en Hun Historie, 3 delen, Amsterdam, Elsevier, 1912-1913, deel III, p. 257-276.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 192.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Rutten, F., 'Het kasteel Limbricht' in: Eigen Haard, 45(1919), p. 157.
 • Salden, A.H., 'Chateau à motte Limbricht' in: Limburgs Landschap, 21(1978), p. 25-28.
 • Smeets, F.Th.W., Limbricht in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971, 38 p.
 • Smeets, F.Th.W., Het kasteel Lemborgh te Limbricht, Het Limburgse monument nr. 1, Maastricht, Uitgave Schrijen, 1974, 39 p.
 • Smeets, F.Th.W., A.B.J.M. Goosen en P.M. le Blanc (red), Lemborgh, het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht, Assen, Van Gorcum i.s.m. Stichting Kasteel Limbricht te Sittard, 1984, 306 p.
 • Tielemans, E. (red) & W. Mezger (et al.), Volkskundig boeket: uitgave bij gelegenheid van de officiële opening van kasteel Limbricht op 14 december 1986, Limbricht, Limburgs Volkskundig Instituut, 1986, 56 p.
 • Timmers, J.J.M., Kasteel Limbricht, Maastricht (typeschrift / kopieën), 1969, 5 p.
 • Venner, G., 'Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825), een voorlopige schets' in: De Maasgouw, 115(1996), p. 81-98.
 • Vleeshouwers, J.M.E., Restauratie kasteel Limbricht en Salviuskerkje: bouwvallen werden monumenten. Stichting Kasteel Limbricht veertig jaar, Limbricht, Stichting Kasteel Limbricht, 1995, 108 p.
 • Vleeshouwers, J.M.E., Beelden uit Limbricht, dorp rond drie torens, 2 delen, Sittard, Stichting Charles Beltjens, 1996-97.
 • Zuijlen, J. van & H. Salden, Limbricht, Utrecht, Matrijs i.s.m. Limburgs Volkskundig Museum, 1986, 24 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 33751