Landhuis Watersley - Sittard

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Watersley

Adres:

Watersley 1, Sittard

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Thans deel uitmakend van een groot kloostercomplex. Voorgevel van negen traveeën met middenrisaliet en hoekpartijen tussen geblokte lisenen van natuursteen. Ingangsomlijsting in Lodewijk XV-STIJL, 1752; daarboven een hardstenen alliantiewapen en een jachtvoorstelling omgeven door rococo-ornament. Segmentboogvensters in hardsteen. De gevel is later verhoogd en naar twee zijden vergroot. Parkpijlers met vaasvormige versieringen, XVIII.

Bouwtype:

Landhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Kantoren en tehuis

Adres:

Watersley 1

Plaats:

Sittard

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

33777

Omvang monument:

Hoofdgebouw en pijlers

Documentatie:

 • Franquinet, G.D., Overzicht der gemeentearchieven en beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de gemeenten Sittard en Venlo, Maastricht, Bogaerts, 1872, 137 p.

Literatuur:

 • Belonje, J., 'Het huis Lahr of Laer onder Broek-sittard' in: De Limburgsche Leeuw, (1958 / 59), p. 28.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 469.
 • Crassier, Louis baron de, 'Watersley (bij Sittard)' in: De Maasgouw, 40(1920), p. 75.
 • Eussen, N.G.H.M. en J.M.A. Kreukels, Het stadsarchief van Sittard 1243-1794, inventaris en regesten (Reeks Sittardse inventarissen 1), Sittard, Gemeentelijke Archiefdienst Sittard, 1978, 180 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 288-289.
 • Hermans, R., Sittard 750 jaar stad: een terugblik4, Sittard, Stichting Sittard 750 Jaar Stad, 1994, 44 p.
 • Jansen, M., Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard (2 delen), Sittard, Jansen, 1878 en Roermond, Romen, 1880.
 • Jonkergouw, A.E.L., Sittard Gulikse stad (van 1400 tot 1801), Sittard, V.V.V., 1977, 205 p.
 • Kentgens, S., Gids voor Sittard, Vlaardingen, 1932, 40 p.
 • Muuse, W., '(Het huis) Abshoven en (de familie) Strengart (te Munstergeleen)' in: De Maasgouw, 76(1957), p. 115-118.
 • Neve, P.L. (red.), Sittard, uit bronnen geput, 2 delen, Sittard, Stichting Historie Sittard, 1993, 761 p.
 • Offermans, J.L., Sittard in oude ansichten, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1994, 160 p.
 • Pothast, B.A., Kurze Chronik von Sittard von 900 bis 1755 erschienen im Almanach von Augustin Duckel für das Jahr 1823, fortgesetzt nach desselben Manuscripten und andere Quellen sammt drei Anhängen von 1757 bis in 1891, Sittard, VVV (heruitgave van 1e druk in 1891), 1975, 132 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 440.
 • Russel, J., Kronijk of geschiedkundige beschrijving der stad en voormalige heerlijkheid Sittard: met aanhangsel over koning Zwentibold en de heerlijkheid Born, Maastricht, A. van den Haven, 1862, 204 p. (herdruk Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974).
 • Schrijnemakers, A. e.a., Abshoven 1901-1951: gedenkschrift uitgegeven door de Zusters Dienaressen van het Hart van Jesus bij gelegenheid van het gouden jubileum van het klooster Abshoven te Munstergeleen, Sittard, Missiehuis Sittard, 1951, 87 p.
 • Simonis, A.H. (et. al.), Sittard, historie en gestalte, Sittard, Alberts i.o.v. het Gemeentebestuur van Sittard, 1971, 586 p.
 • Venne, J.M. van de, Inventaris van op het gemeente-archief van Sittard bewaarde archieven over de jaren 1243-1798, Sittard, Mercurius, z.j. (± 1925), 123 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 33777

De voormalige buitenplaats Watersley ligt ten zuiden van Sittard op een heuvel, waardoor men vanuit het landhuis een bijzonder uitzicht heeft in zuidoostelijke richting. Aan de voet ligt de gelijknamige besloten hoeve. De achttiende-eeuwse buitenplaats maakt nu deel uit van een centrum voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, waarvan de bebouwing het gehele terrein van de voormalige buitenplaats beslaat.'

Over de bouwgeschiedenis van de boerderij Watersley, die al in de zestiende eeuw wordt genoemd, is niet veel bekend. De hoeve is in de zeventiende eeuw bezit geweest van Henri van Hilst, bouwmeester van de stad Hasselt. Gezien zijn beroep is het niet onmogelijk dat hij de boerderij heeft uitgebreid of veranderd naar eigen ontwerp. Op de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw is de boerderij als een gesloten hoeve weergegeven. Arnold Loyens stichtte in 1752 tegenover de boerderij Watersley een buitenplaats met het huidige landhuis.'

De Duitse paters franciscanen vergrootten vanaf 1897 het complex naar plannen van Johannes Kayser uit Maastricht. (…) De dienstgebouwen moesten spoedig wijken voor een kapel en een nieuwe dwarsvleugel. Na de aankoop door de Paulusstichting onderging Watersley ingrijpende veranderingen.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan een holle weg of droogdal die richting de Geleenbeek loopt