Boerderij; kasteelterrein Het Slotje - Stein

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Het Slotje

Alternatieve benaming(en):

Ter Bruggen

Adres:

Lag aan de Brugstraat , Stein

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(A.J. Munsters, 1987) Het Slotje was een rechthoekig gesloten blok (10x15 m) binnen een grachtenstelsel, dat gevoed werd door de langsstromende beek (Ur of Orm), die in het Broek nog altijd herkenbaar is. De westhelft werd ingenomen door een grondverdiep met lage gewelfde kelders en schietgaten naar buiten; daarboven was één woonlaag met verschillende woonvertrekken en later in de dikke muren aangebrachte ramen; tenslotte boven deze woonlaag van 4 à 5 meter hoogte volgde een latere houten zoldering, overdekt met een zadeldak tussen twee gevels met driehoekige top. De oosthelft had noordelijk zowel als zuidelijk een lage smalle aangebouwde vleugel waartussen een open ruimte lag, die door een oostelijke muur werd afgesloten. Ook in die aanbouwsels waren op de begane grond schietgaten aanwezig. De toegang tot dat gesloten complex werd oorspronkelijk gevormd door een met natuurstenen omblokte poort midden in de noordmuur. Om die ingang te bereiken moest men over de gracht met een houten ophaalbrug, waarvoor katrolgaten ter weerszijden van de toegang in de noordmuur aanwezig waren. De grachten waren in de negentiende eeuw al met grond opgevuld en alleen bij hoog water stond rondom alles blank; ook de noordelijke toegang was dichtgemetseld en vanaf de Brugstraat was in de oostmuur een nieuwe toegang gemaakt. Het hoofdgebouw zou vroeger veel hoger zijn geweest en op de noordwesthoek een torenachtige uitbouw hebben gehad.

Bouwtype:

Boerderij; kasteelterrein

Typologie:

Moated site

Adres:

Lag aan de Brugstraat

Plaats:

Stein

Gemeente:

Stein

Documentatie:

 • Goossens, J.G.A. en J.Th.H. Win, Inventaris van de archieven der gemeente Stein, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg deel XI, 1953, 183 p.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 485.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 294.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 209 (nr. 1200).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 81.
 • Munsters, A.J., Stein in oude ansichten, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1972, 76 p.
 • Munsters, A.J., 'Het huis Ter Bruggen te Stein' in: Heemkundesnippers Maasstreek, 1987, nr. 3, p. 24-26.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 448.
 • Spronkmans, H. en G. Lemmens, Kleine monumenten in de gemeente Stein wandelingen door Berg / Urmond, Stein, Meers en Elsloo, Elsoo, uitgeverij Spaan, 1996, 144 p.

Het Slotje of Ter Bruggen was een tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bestaande boerderij, gelegen aan de westzijde van de Brugstraat in het dorp Stein, aan de voet van het plateau. Aan de westzijde grensde het Slotje aan een noordwaarts stromend beekje. De ligging hing samen met de wens voldoende water in de grachten te hebben.

Getuige de kadastrale minuut van 1840 had het Slotje aan de zuid- en westzijde op enkele tientallen meters van het huis grachten die zich oorspronkelijk ook aan de noord- en de oostzijde zullen hebben voortgezet. De contouren daarvan zijn op de kaart van Tranchot nog aangegeven.'

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een klein beekdal.