Buitenhuis Ter Borch - Roosteren

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Ter Borch

Alternatieve benaming(en):

Roosterborch

Adres:

Lanterdijk 6, Roosteren

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel ter Borch. Gebouw, XVIII met twee door knobbelspitsten bekroonde hoektorens en door trapgevels bekroonde hoekpaviljoens en middenrisalieten; de huidige gedaante grotendeels het resultaat van verbouwing uit het midden der 19de eeuw.

Bijgebouwen, gelegen nabij het kasteel.

Bouwtype:

Buitenhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Lanterdijk 6

Plaats:

Roosteren

Gemeente:

Echt-Susteren

Rijksmonument:

34952

Omvang monument:

Kasteel en koetshuis (Lanterdijk 8-10)

Documentatie:

 • Anoniem, Beheersplan Roosterborch, periode 1995-2005, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1995.
 • Delemarre, B.M., Inventaris van de archieven der gemeente Roosteren, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1944, 230 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossiers De Borch en Roosterborch, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 406.
 • Escaille, H, de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1236-1598 (2 Het ampt Montfort: Roosteren 1: Den Hof ter Borgh)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 203-206.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 263-364.
 • J(ansen), M., 'Geschiedkundige aanteekeningen over het dorp Roosteren' in: De Maasgouw, 3(1881), p. 517-519, 521-522, 525-526.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 100-101.
 • Peters, G.M., Roosteren in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986, 37 p.
 • Sangers, W. et al. (red), Roosteren, wie het reilde en zeilde, Beek, 1980.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 229.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 270.
 • Vrancken, J., 'Over de naam 'de Reuver' en nog wat (Hof ter Borch tot Roosteren)' in: Limburgsch Jaarboek, (1905), p. 300.
 • Wolters, A., 'De hof de Burg te Roosteren' in: De Maasgouw, 11(1889), p. 160.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 34952

Ga naar Wikipedia.

Ter Borch ligt ten zuiden van het dorp (Nieuw-) Roosteren, dat in 1843 is ontstaan toen de nieuwe parochiekerk werd gebouwd in de buurschap Schreiersheide. De weg volgt de rechteroever van een kleine afsplitsing van de Geleenbeek en scheidt het beekdal van de Maasheuvel.

Op de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw werd het achttiende-eeuwse huis weergegeven als een complex van drie vleugels rond een binnenplaats, met op de plaats van het huidige laat-negentiende-eeuwse koetshuis een bijgebouw.

 

De familie Barbou liet omstreeks 1880 een nieuw kasteelachtig landhuis bouwen.

In 1971 heeft er een brand gewoed in het landhuis. In de jaren tachtig is een grootschalige restauratie uitgevoerd om Ter Borch weer in oude glorie te herstellen. Sindsdien heeft het pand weer een woonfunctie. Tot de bijgebouwen behoort het aan de linkerzijde gelegen dienstgebouw van twee bouwlagen, met op de begane grond de remise en de stallen.

 

Context: gelegen in een klein beekdal.