Restant Eyckholt - Roosteren

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Eyckholt

Alternatieve benaming(en):

Eijkholt

Adres:

Eyckholtstraat 13, Roosteren

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RDMZ, voorlopige lijst)Van het oude kasteel of herenhuis Eijckholt ter plaatse is alleen over het benedendeel van een ronde traptoren, thans een kamer.

Opmerking:

Ruïne, opgenomen in voormalige school / restaurant

Bouwtype:

Restant

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Restaurant / woonhuis

Adres:

Eyckholtstraat 13

Plaats:

Roosteren

Gemeente:

Echt-Susteren

Documentatie:

 • Delemarre, B.M., Inventaris van de archieven der gemeente Roosteren, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1944, 230 p.
 • Witlox, P.F.F.M., Inventaris van de archieven van de gemeente Roosteren, (1928) 1938-1981 (1983), Susteren, Gemeentebestuur, 1997, 193 p.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 407.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 265-266.
 • J(ansen), M., 'Geschiedkundige aanteekeningen over het dorp Roosteren' in: De Maasgouw, 3(1881), p. 517-519, 521-522, 525-526.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, Maastricht, nummer 6 van de werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1974, p. 57 (nr. 221).
 • Peters, G.M., Roosteren in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986, 37 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 403.
 • Sangers, W. et al. (red), Roosteren, wie het reilde en zeilde, Beek, 1980 ( met daarin F.Th.W. Smeets, Kasteel Eyckholt als klooster (1877-1951), het 'St.-Annagesticht' van de zusters der Goddelijke Voorzienigheid, p. 77)

Eijckholt ligt in de kern Roosteren, die ontstond na de bouw van een nieuwe parochiekerk in het gehucht Maasheuvel in 1843. Het huis Eijckholt droeg oorspronkelijk de naam het Heufke. De huidige naam wordt gebruikt sinds 1769, toen Joannes Henricus Eijkholt van Maaseik het kasteel verwierf.

Het gebouw kan als zestiende-eeuws of zeventiende-eeuws gedateerd worden. Of het een versterkt huis was, is niet duidelijk. Sporen van een omgrachting zijn niet aangetroffen.

Op de kadastrale kaart van 1821 is een rechthoekig huis afgebeeld aan de zuidwestzijde van een binnenplein. Aan de linkerzijde is de nog bestaande toren weergeven met links daarvan een kleiner bouwlichaam. De overige drie zijden van de binnenplaats werden ingenomen door een u-vormige boerderij. De naam 't Heufke(n), waarmee Eijckholt tot in de achttiende eeuw werd aangeduid, is een verwijzing naar deze gesloten bebouwing rond een binnenplaats en geeft aan dat de in 1821 weergegeven situatie aanmerkelijk ouder zal zijn geweest. De hoeve is in de tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen.

De Zusters der Goddelijke Voorzieningheid hebben kasteel Eijckholt verscheidene keren verbouwd om het aan te passen aan nieuwe functies. In 1932 werd een gedeelte gesloopt en nieuw opgebouwd. Na de restauratie in 1977 is het kasteel als restaurant in gebruik genomen.

Context:

Gelegen op de overgang van rivierdal naar hogere gronden