Besloten hoeve met geïncorporeerd herenhuis Zuiderwijck - Swalmen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Zuiderwijck

Alternatieve benaming(en):

Spijker, Spieker, Spieck, Spiek, Spicker, Spick, Zuidewijk Spick

Adres:

Raaystraat 1-3, Swalmen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Huis Zuiderwijk-Spiek. Hoog herenhuis onder een schilddak, XVIII. Het vormt met de aansluitende dienstgebouwen een rechthoekig omgracht complex, XVIII, met binnenplaats, aan de achterzijde gesloten met een muur. De ingangsvleugel heeft een iets hogere poortpartij. Tegen de korte gevel van het herenhuis een driezijdig gesloten kapel met helmvormig dak. In het herenhuis o.a. een trap met balusterleuning en twee zalen met muurschildering, XIX A. In de kapel een barok altaar, XVIIIa, met calvariegroep; de koepel draagt een beschildering, XIXc. Aan de buitenhof twee dienstgebouwen, elk met een mansardedak, XVIII.

Bouwtype:

Besloten hoeve met geïncorporeerd herenhuis

Typologie:

Spijker (?)

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Raaystraat 1-3

Plaats:

Swalmen

Gemeente:

Roermond

Rijksmonument:

34978

Omvang monument:

Herenhuis, dienstgebouwen, kapel en grachten

Documentatie:

 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Swalmen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1966, 348 p.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Swalmen 1624 (1275) - 1939, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1990, 309 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Zuiderwijck, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratienieuws' in: Nieuws-bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 1955, p. 145.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 499.
 • Dudok van Heel, S.A.C., 'Heereman van Zuudtwijck, Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde' in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 47(1993), p. 42-85.
 • Ferber, H., Geschichte der Familie Schenk von Nydeggen, insbesondere des Kriegsobristen Martin Schenk von Nydeggen, mit geschichtlichen Nachrichten ueber Afferden, Blyenbeck, Hillenrath, Swalmen Und Asselt, Arssen, Gribbenforst, Walbeck, Geystern, Heyen u.a. Güter ...., Köln und NeuB, Schann, 1860, 321 p.
 • Ferber, H., 'Le manoir de Spieker ou de Spick à Asselt près Ruremonde' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 8(1871), p. 436-437.
 • Flament, A.J.A., 'Het huis De Spieker of het Spick onder Swalmen, ook Suijdwijck's Spick genaamd' in: Buiten, 14(1920), p. 92.
 • Geraedts, W., Swalmen in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 572.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 289-291.
 • Ramakers, A.E.L., Honderd eeuwen Swalmen, Swalmen, Commissie 'Honderd Eeuwen Swalmen', 1977, 323 p.
 • Salden, H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1987, Venlo / Arcen.
 • Steffens, A., 'Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 269-353 in het bijzonder p. 314-316.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 292.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Adellijke huizingen in Limburg: Het huis De Spieck te Swalmen-Boukoel' in: De Nedermaas, 13(1935 / 36)4, p. 71-75.
cURL Error: