Herenhuis met bijgebouwen Holtmühle - Tegelen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Holtmühle

Alternatieve benaming(en):

Holtmeulen, Holtmolen, Glazenap

Adres:

Kasteellaan 6-10, 14-16, Tegelen

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Eenvoudig omgracht haakvormig edelmanshuis met twee torenvormige hoekpaviljoens, XVII-XVIII. Inwendig o.a. twee schoorsteenmantels met Empire-stucwerk. Tot het kasteel behoren verder: Venlose poort, tevens woning, met mansardedak. Kaldenkerkerpoort. Langwerpig bijgebouw met twee vierkante hoektorens. Een dienstvleugel met nog een hoektorentje.

Bouwtype:

Herenhuis met bijgebouwen

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Hotel en horeca

Adres:

Kasteellaan 6-10, 14-16

Plaats:

Tegelen

Gemeente:

Venlo

Rijksmonument:

34981

Omvang monument:

Huis, twee poorten, bijgebouw en dienstvleugel.

Documentatie:

 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Tegelen, 1601 - ca. 1929, Maastricht, Dienst Inspectie der Archieven in Limburg, 1974, 168 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Holtmühle, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU, Delft, Werkverband Restauratie, interne rapport kasteel Holtmühle, 1978.

Literatuur:

 • Bartels, J.Th.A. & J. Thissen, Tegelen in oude ansichten: waarin opgenomen afbeeldingen van Steyl, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 76 p.
 • Bauer, T.C. & H. Tillema, 'De Holtmühle te Tegelen' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 227-234.
 • Beurden, A.F. van, 'De Holtmeulen of Holtmühle bij Tegelen en het dorp' in: Buiten, 6(1912), p. 114-117, 126 en 129.
 • Bruijnzeels, J.M.C., Kasteel Holtmühle Tegelen, Tegelen, Folder van Stichting kasteel Holtmühle, z.j.
 • Canoy, P.M., Tegelen en Steyl: herinneringen van vader tot zoon overgegaan met eenige uitrekzels uit oude werken / Peeters P.G., Chronologische beschrijving van Tegelen: benevens aanteekeningen over Belfeld en Steijl, Tegelen, (dubbele herdruk Heemkundige kring van uitgaven uit 1861 en 1876), 1980, 60 en 109 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 502.
 • Driessen, Th.W.J., Geschiedenis van Tegelen, Steyl, Missiehuis Steyl, 1952, 320 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 168-170.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 80 en 82 (nrs. 328 en 342).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 19-20.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 58-59.
 • Metsemakers, A.J.H., De Holtmühle: van kasteel naar chateau, Tegelen, Gemeente Tegelen, 1993, 28 p.
 • Michiels, M.A., Tegelen en Steyl in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1997, 92 p.
 • Peeters, P.G., 'Chronologische beschrijving van Tegelen (II 7: Huis en heren van Holtmolen)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1876), p. 60.
 • Pothof, M.J., 'Kasteel Holtmühle te Tegelen, bouwhistorisch onderzoek' in: Hoekstra, T.J. et al., Liber Castellorum: 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen, Walburg Pers, 1981, p. 225-239.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 460-461.
 • Rosenkrantz, E., 'Stukken betrekking hebbende op Limburg in het Rijksarchief der stad Keulen' in: De Maasgouw, 16(1894), p. 33, 35, 38-39, 42-43, 46-47, 51-52.
 • Verhuven, R., 'Joachim Reinhold von Glasenap, der 'wilde Baron' von Holtmühlen und Dalerhof' in: Heimatbuch des Grenzkreises Kempen-Krefeld, 7(1956), p. 41-45.
 • Verzijl, J., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners' in: De Nedermaas, 7(1929 / 30)5, p. 52-54.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 34981

Ga naar Wikipedia.

Kasteel Holtmühle, dat naar de achttiende-eeuwse eigenaar ook Glasenap werd genoemd, ligt ten zuiden van de oudste dorpskern van Tegelen tussen langgerekte akkercomplexen in een breed beekdal. De grachten van het kasteel maken deel uit van de stuwvijvers van de zuidelijk daarvan gelegen watermolens. De molens zijn overigens niet verantwoordelijk voor de naamgeving van het kasteel.

Het huidige kasteelcomplex bestaat uit drie zelfstandige, deels omgrachte onderdelen: het eigenlijke kasteel, de voormalige voorburcht met remise en de Kaldenkerkerpoort aan de zuidoostzijde, en de nederhof met tiendschuur en de Venlosepoort aan de noordzijde.

In 1852 werd het kasteel gedeeltelijk afgebroken door de nieuwe eigenaar, die het liet verbouwen tot een comfortabel landhuis. Daarbij werd de oorspronkelijke woontoren tot op de kelders afgebroken om meer licht binnen te krijgen. In 1907 is tegen de zuidwand van de binnenplaats een monumentale gang over twee bouwlagen aangebracht om de woonvertrekken beter te ontsluiten. Bij de ingrijpende verbouwen tot hotel-restaurant in 1987, onder leiding van W. Thomas, is een gedeelte toegevoegd. Op de nederhof staan de Venlosepoort en de in de kern achttiende-eeuwse tiendschuur die rond 1860 werd verbouwd tot mineraalwaterfabriek. Op de voorburcht stond de grotendeels in 1987 door nieuwbouw vervangen remise en de Kaldenkerkerpoort. De beide poorten dateren uit de achttiende eeuw, maar zijn rond 1820 ingrijpend verbouwd. Tussen de voorburcht en de nederhof heeft ook een brugverbinding bestaan.

Nu nog te zien:Context

Gelegen tussen akkercomplexen in een breed beekdal.