Herenhuis met bijgebouwen Holtmühle - Tegelen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Holtmühle

Alternatieve benaming(en):

Holtmeulen, Holtmolen, Glazenap

Adres:

Kasteellaan 6-10, 14-16, Tegelen

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Eenvoudig omgracht haakvormig edelmanshuis met twee torenvormige hoekpaviljoens, XVII-XVIII. Inwendig o.a. twee schoorsteenmantels met Empire-stucwerk. Tot het kasteel behoren verder: Venlose poort, tevens woning, met mansardedak. Kaldenkerkerpoort. Langwerpig bijgebouw met twee vierkante hoektorens. Een dienstvleugel met nog een hoektorentje.

Bouwtype:

Herenhuis met bijgebouwen

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Hotel en horeca

Adres:

Kasteellaan 6-10, 14-16

Plaats:

Tegelen

Gemeente:

Venlo

Rijksmonument:

34981

Omvang monument:

Huis, twee poorten, bijgebouw en dienstvleugel.

Documentatie:

 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Tegelen, 1601 - ca. 1929, Maastricht, Dienst Inspectie der Archieven in Limburg, 1974, 168 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Holtmühle, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU, Delft, Werkverband Restauratie, interne rapport kasteel Holtmühle, 1978.

Literatuur:

 • Bartels, J.Th.A. & J. Thissen, Tegelen in oude ansichten: waarin opgenomen afbeeldingen van Steyl, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 76 p.
 • Bauer, T.C. & H. Tillema, 'De Holtmühle te Tegelen' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 227-234.
 • Beurden, A.F. van, 'De Holtmeulen of Holtmühle bij Tegelen en het dorp' in: Buiten, 6(1912), p. 114-117, 126 en 129.
 • Bruijnzeels, J.M.C., Kasteel Holtmühle Tegelen, Tegelen, Folder van Stichting kasteel Holtmühle, z.j.
 • Canoy, P.M., Tegelen en Steyl: herinneringen van vader tot zoon overgegaan met eenige uitrekzels uit oude werken / Peeters P.G., Chronologische beschrijving van Tegelen: benevens aanteekeningen over Belfeld en Steijl, Tegelen, (dubbele herdruk Heemkundige kring van uitgaven uit 1861 en 1876), 1980, 60 en 109 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 502.
 • Driessen, Th.W.J., Geschiedenis van Tegelen, Steyl, Missiehuis Steyl, 1952, 320 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 168-170.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 80 en 82 (nrs. 328 en 342).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 19-20.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 58-59.
 • Metsemakers, A.J.H., De Holtmühle: van kasteel naar chateau, Tegelen, Gemeente Tegelen, 1993, 28 p.
 • Michiels, M.A., Tegelen en Steyl in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1997, 92 p.
 • Peeters, P.G., 'Chronologische beschrijving van Tegelen (II 7: Huis en heren van Holtmolen)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1876), p. 60.
 • Pothof, M.J., 'Kasteel Holtmühle te Tegelen, bouwhistorisch onderzoek' in: Hoekstra, T.J. et al., Liber Castellorum: 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen, Walburg Pers, 1981, p. 225-239.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 460-461.
 • Rosenkrantz, E., 'Stukken betrekking hebbende op Limburg in het Rijksarchief der stad Keulen' in: De Maasgouw, 16(1894), p. 33, 35, 38-39, 42-43, 46-47, 51-52.
 • Verhuven, R., 'Joachim Reinhold von Glasenap, der 'wilde Baron' von Holtmühlen und Dalerhof' in: Heimatbuch des Grenzkreises Kempen-Krefeld, 7(1956), p. 41-45.
 • Verzijl, J., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel Holtmühle te Tegelen en zijn bewoners' in: De Nedermaas, 7(1929 / 30)5, p. 52-54.
cURL Error: