Landhuis; klooster An der Esch - Vaals

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

An der Esch

Alternatieve benaming(en):

Kasteel Esch

Adres:

Eschberg 5-7, Vaals

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1926) Achttiende-eeuws buitenhuis van baksteen met verdieping en mansardedak. Zeer brede voorgevel in het midden voorzien van een verhoogde partij met fronton; de ingang in het midden met een gebeeldhouwde omlijsting, waarboven zich een smeedijzeren balkon bevindt. Segmentbooglijsten van Naamse steen. Dakkapellen.

De neoromaanse kapel is een aanbouw van het landhuis de Esch dat als klooster werd ingericht. De kapel is in 1908 gebouwd voor de Paters Camillianen.

De kloosterkapel telt één bouwlaag op kruisvormige plattegrond, gesitueerd in lengterichting ten opzichte van een sterk hellende straatweg. Gedekt door een zadeldak met muldenpannen, verzonken tussen met zink beklede kopgevels en een scheimuur; een geheel zinken dakruiter met rondboogvormige galmgaten, galmborden en windvaan. Verlaagde absis en straalkapellen onder schilddaken met nokpionnen en leien in Rijndekking.

De kapel heeft aan de straat- en binnenplaatszijde vrijwel identieke gevels. Bakstenen gevels op een rode licht geprofileerde plint, uitlopend in rode lisenen en rondboogfriezen. Keramische dorpel- en profielstenen. De gevelvelden tussen de lisenen bevatten telkens een rondboogvormige vensternis, uitgevoerd in bruine baksteen, waarin gekoppelde rondboogvormige glas-in-lood vensters met bakstenen tussenzuilen. Trapsgewijs uitgemetselde kroonlijst onder de bakgoten. Gemetselde kruisornamenten in de kruisarmen en de kopgevel van het schip.

Rond glas-in-lood venster met kruisvormige geleding boven de absis. Het risalerende rondboogvormige voorportaal - met getrapte rondbogen op bakstenen zuiltjes en een gepleisterd vulstuk met Christusfiguur - loopt uit in een topgevel met schouderstukken en heeft twee gekoppelde rechthoekige houten toegangsdeuren met smeedijzeren beslag, gescheiden door een zuilvormige tussenstijl.

Sober INTERIEUR met kruisgewelven, waarin diverse na-oorlogse onderdelen.

Het verbindingsvolume tussen kapel en landhuis heeft een mansardedak met muldenpannen, leien in Rijndekking en grote zinken dakkapel.

Opmerking:

Niet ouder dan XVIIIa

Bouwtype:

Landhuis; klooster

Typologie:

Landhuis

Huidig gebruik:

Pension en kapel

Adres:

Eschberg 5-7

Plaats:

Vaals

Gemeente:

Vaals

Rijksmonument:

36701;491833

Omvang monument:

Buitenhuis en kapel

Documentatie:

 • Win, J.Th.H. de, Inventaris van de archieven der gemeente Vaals, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1940, 375 p.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), 1950, p. 20, 1951, p. 128.
 • Agt, J.J.F.W. van et al., Vaals, Wittem en Slenaken, Den Haag, Staatsuitgeverij, deel VII in De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Limburg, Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht, 2e afl., 1983, p. 144-147.
 • Bertrand, Cor, Vaals in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975.
 • Brun, Sante, Spero invidiam Vaals, Vaals, uitgave van het gemeentebestuur Vaals, 1979, 24 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 536.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 455.
 • Heyderhoff, J., 'Die Hausgeister von Pempelfort' in: Goethe und das Rheinland. Zeitschrift des Rhein. Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz, 25(1932), p. 216.
 • Liese, J. Das Klassische Aachen, I, Johann Arnold von Clermont (1728-1795), sein geschlecht und sein schaffen im 'Vaalser Paradies'. Aachener Beiträge zur Heimatforschung 17, Aachen, 1936, p. 120.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 483.
 • Vaals, gemeente Vaals (uitbreiding), toelichting op het besluit tot uitbreiding van het beschermde dorpsgezicht Vaals, Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1987, 12 p.
 • Vaessen, K.A., 'Geschichte von Vaals, Beiträge aus den Aufzeicnungen, welche Kaplan A. Vaessen nach gesammelten Urkunden bearbeitet und zusammengestellt hat' in: Vaalser Anzeiger, 1923. 1924 en 1925.
 • Win, J.Th.H. de, De geschiedenis van Vaals, Vaals, Gemeente Vaals, 1941, 109 p.
cURL Error: