Kasteel en besloten hoeve Genhoes - Schin op Geul

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Genhoes

Alternatieve benaming(en):

Alden Valkenborch, Oud Valkenburg

Adres:

Oud Valkenburg 17-21, Schin op Geul

Informatie:

Kasteel Genhoes is het stamkasteel van de Heren van Valkenburg. Op deze lokatie stond al rond het jaar 1000 een kasteel. De huidige gebouwen dateren uit de zeventiende en achttiende eeuw. De kasteelboerderij is buiten de gracht gesitueerd.

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Omgracht huis met laat-gotische hoofdvleugel van mergel, met een zware toren van omstreeks 1500 en haaks hierop een ingangsvleugel, midden XVIII. Inwendig o.a. balustertrap, stucplafond, betimmeringen, drie geschilderde supraporten en Lodewijk XV-schoorsteenmantel met schilderingen van Diana op jacht; alles XVIII. De hoeve, XVIII, omgeeft drie zijden van het voorplein en is toegankelijk via een toegangspoort met pilasters en een gebogen fronton. Rest van een serre ten N.O. van het voorplein, waarnaast een monumentaal hek met pijlers, voorzien van voluutvormige vleugelstukken. In dezelfde as nog een tweede eenvoudiger stel hekpijlers. Engelse tuin met resten van oudere Franse aanleg ten Z.O. van de gracht; in midden van de tuin een fonteinbekken met Hercules op régence-voet, midden XVIII. Bij de gracht een eendenhuis van baksteen met mergelhoekblokken onder een mansardelessenaardak, XVIIIb.

Bouwtype:

Kasteel en besloten hoeve

Typologie:

Compacte zaaltoren

Huidig gebruik:

Woning en atelier

Adres:

Oud Valkenburg 17-21

Plaats:

Schin op Geul

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36815

Omvang monument:

Huis, hoeve, twee paar hekpijlers, fontein, eendenhuis en restant serre.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1949, p. 198.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 557.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel 'Genhoes' te Oud-Valkenburg' in: Buiten, (1914), p. 449 en 452.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 380-382.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 365-368.
 • Huygen, C.A., Gen hoes te Oud Valkenburg: Valkenburg's bakermat, Maastricht, Stichting tot instandhouding van de voortbrengselen der gewestelijke bouwkunst in Limburg, Gulden reeks van Limburgse monumenten nr. 4, 1956, 22 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 71 (nr. 289).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Het kasteel 'Genhoes' te Oud-Valkenburg' in: De Maasgouw, 77(1958), p. 105-112.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Geschiedenis der heerlijkheid Oud-Valkenburg; nieuwe bijdragen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 102(1966), p 55-92.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 25.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 221-222.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 87.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 40-41.
 • Nispen tot Sevenaer, E. van, 'De Monumenten van Valkenburg (L) en omgeving' in: Oudheidkundig Jaarboek, derde serie van het Bulletin van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 9(1929), p. 57-94.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 367.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 36815

Ga naar Wikipedia.

Het kasteel Genhoes of Oud-Valkenburg is gelegen in de buurtschap Oud-Valkenburg. Het staat achter de kerk in het dal van de Geul, in hetzelfde dal als Schaloen. In de zestiende eeuw gebruikte de Geul nog de bedding van de huidige Molenbeek en stroomde direct ten noorden van de voorburcht. In die tijd droeg het kasteel blijkbaar de naam Oud-Valkenburg; de naam Genhoes (het huis) komt pas later in de bronnen voor.

In de huidige verschijningsvorm dateert kasteel Genhoes vooral uit het midden van de zestiende eeuw. Op de kaart van Valkenburg van Jacob van Deventer uit circa 1560, is ook de omgeving vastgelegd, waaronder het dorpje Oud-Valkenburg en de kastelen Schaloen (Sloenes) en het anonieme Genhoes. Het kasteel dat wordt weergegeven als tenminste een woonvleugel en twee torens was op dat moment nog vrij jong.

In de eerste helft van de achttiende eeuw zal Von Tunderfelt ook ten zuidoosten van het kasteel tussen binnen- en buitengracht een geometrische tuin met een tuinhuis hebben laten aanleggen. In het begin van de negentiende eeuw kwam er een landschappelijk parkbosje.

Context:

Gelegen in het dal van de Geul