Kasteel en besloten hoeve Schaloen - Schin op Geul

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Schaloen

Alternatieve benaming(en):

Chaloen

Adres:

Oud Valkenburg 3-7, Schin op Geul

Website:

http://www.kasteelschaloen.nl

Informatie:

Kasteel Schaloen werd gedeeltelijk gebouwd in 1656. De kasteelboerderij dateert uit de achttiende eeuw. Het kasteel werd eind negentiende eeuw gerestaureerd door de bekende architect Kuypers.

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van het restaurant en hotel

Omschrijving:

(RCE) Omgracht huis van mergel, ten dele laat-gotisch met twee hoektorens, verder uit 1656; ingrijpend gerestaureerd in 1894. De Slothoeve, 1701 en later, omgeeft drie zijden van een zeer breed voorplein. Boven de poort een fronton en een torentje. Voor de brug naar de hoeve een rijk inrijhek met gemetselde hoekposten en vleugelstukken, XVIII.

Bouwtype:

Kasteel en besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Hotel (wegens restauratie 1999 tijdelijk buiten gebruik); appartementen in hoeve

Adres:

Oud Valkenburg 3-7

Plaats:

Schin op Geul

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

509934

Omvang monument:

Kasteel met hoeve, inrijhek

Documentatie:

 • Rijksarchief in Limburg, Archief nr. 16.0607, Maastricht, zie o.a. de nr. 101 over hoff van Schaloen.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Schaloen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU Delft, Werkverband Restauratie, Intern rapport kasteel Schaloen, 1979-81.

Literatuur:

 • Braun, J., 'Kasteel Schaloen te Valkenburg' in: De Bronk, 6(1958 / 59), p. 248-249.
 • Bauer, T., 'Een kasteel - Borgharen? - ingekrast in Mergel' in: Jaarboek Monumentenzorg, 1996, p. 58-64.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 562.
 • Groot, I. de & M. de Loos, Kasteel Chaloen, historisch onderzoek, z.p., 1980, 46 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 386-389.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 37-44.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 73 (nr. 297).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Geschiedenis der heerlijkheid Oud-Valkenburg; Nieuwe bijdragen (Met 4 bijlagen 1279-1592)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 102(1966), p. 55.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 22.
 • Koreman, J.G.J., Kasteel Schaloen te Oud Valkenburg, Maastricht, Restauratiestichting Limburg, Gulden reeks van Limburgse monumenten nr. 11, 1958, 23 p.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 88.
 • Nispen tot Sevenaer, E. van, 'De Monumenten van Valkenburg (L) en omgeving' in: Oudheidkundig Jaarboek, derde serie van het Bulletin van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 9(1929), p. 57-94.
 • Notten, J., Kijk op steden, Valkenburg, Amsterdam, Elsevier, 1984, 64 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 368.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
 • Steijnen, J., 'Kasteel Chaloen, Valkenburg' in: Buiten, (1916), p. 76.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 289-290.
cURL Error: