Besloten hoeve Sibberhuuske - Valkenburg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Sibberhuuske

Alternatieve benaming(en):

Het Sibberhuuske

Adres:

Dorpstraat 78, Valkenburg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Vielaertshof of Sibber Huuske; herenhoeve met binnenplaats; XVII-XVIII; vam baksteen met speklagen van mergel. Aan de straat een hoektoren. Onder de daklijst van het hoofdgebouw een consolefries. Boven de poort een wapensteen 1704. Inwendig o.a. een kariatidenschouw 1604; en schoorsteenmantel met stucboezem. Tegenover de Vielaertshof 2 stel gemetselde hekpijlers met vazen, XVIII.

Opmerking:

Mogelijk een moated site omdat rond 1840 wel een vijver aanwezig was die wellicht een restant van een omgrachting was

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Besloten hoeve

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Dorpstraat 78

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36836

Omvang monument:

Hoeve met hekpijlers

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 563.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 389-391.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 353-356.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 72 (nr. 292).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Geschiedenis der Heerlijkheid Oud-Valkenburg; nieuwe bijdragen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 102(1966), p. 55-92.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 89.
 • Nispen tot Sevenaer, E. van, 'De Monumenten van Valkenburg (L) en omgeving' in: Oudheidkundig Jaarboek, derde serie van het Bulletin van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 9(1929), p. 57-94.
 • Notten, J.G.M., Het Sibber Huis: de geschiedenis van een gebouw en zijn bewoners, Maastricht, Datawyse, 1995, 144 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 370.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
 • Wielen, J.E. van der, 'Sibberhuis bedreigd' in: Heemschut, 54(1977), p. 68.
cURL Error: