Besloten hoeve Sibberhuuske - Valkenburg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Sibberhuuske

Alternatieve benaming(en):

Het Sibberhuuske

Adres:

Dorpstraat 78, Valkenburg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Vielaertshof of Sibber Huuske; herenhoeve met binnenplaats; XVII-XVIII; vam baksteen met speklagen van mergel. Aan de straat een hoektoren. Onder de daklijst van het hoofdgebouw een consolefries. Boven de poort een wapensteen 1704. Inwendig o.a. een kariatidenschouw 1604; en schoorsteenmantel met stucboezem. Tegenover de Vielaertshof 2 stel gemetselde hekpijlers met vazen, XVIII.

Opmerking:

Mogelijk een moated site omdat rond 1840 wel een vijver aanwezig was die wellicht een restant van een omgrachting was

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Besloten hoeve

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Dorpstraat 78

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36836

Omvang monument:

Hoeve met hekpijlers

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 563.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 389-391.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 353-356.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 72 (nr. 292).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'Geschiedenis der Heerlijkheid Oud-Valkenburg; nieuwe bijdragen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 102(1966), p. 55-92.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 89.
 • Nispen tot Sevenaer, E. van, 'De Monumenten van Valkenburg (L) en omgeving' in: Oudheidkundig Jaarboek, derde serie van het Bulletin van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 9(1929), p. 57-94.
 • Notten, J.G.M., Het Sibber Huis: de geschiedenis van een gebouw en zijn bewoners, Maastricht, Datawyse, 1995, 144 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 370.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
 • Wielen, J.E. van der, 'Sibberhuis bedreigd' in: Heemschut, 54(1977), p. 68.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 36836

Ga naar Wikipedia.

Aan het westelijk uiteinde van de Dorpsstraat van het op het plateau van Margraten gelegen dorp Sibbe ligt een carrevormig complex, genaamd het Huis Sibbe of Sibberhuuske. Vroeger droeg het ook de naam Villartshof of Vielartshof. Rond het huis waren aan het begin van de twintigste eeuw nog sporen van grachten aanwezig.

De bebouwing aan de noordzijde van het complex herbergde in 1773 twee pachtboerderijen en een brouwerij. In 1935 brandde een deel van de bijgebouwen uit, maar deze werden door de familie Schoenmaeckers herbouwd. In 1972 is het complex gerestaureerd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op het plateau van Margraten