Ruïne Valkenburg - Valkenburg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Valkenburg

Alternatieve benaming(en):

Valkenburcht

Adres:

Grendelplein 13, Valkenburg

Website:

http://www.kasteelruinevalkenburg.nl

Informatie:

De restanten van de enige hoogteburcht van Nederland. De oudste bebouwing gaat terug tot de 11de eeuw. Het kasteel bereikte zijn grootste omvang in de 15de eeuw. De heren van Valkenburg resideren hier al niet meer sinds het einde van de 14de eeuw; toen werd het land van Vakenburg onderdeel van het hertogdom Brabant. In 1670 werd het kasteel door de Fransen opgeblazen en verviel het tot een ruïne.

Bezoek mogelijkheden:

Raadpleeg onderstaande website of bel voor inlichtingen de Stichting Kasteel van Valkenburg, Grendelplein 13, 6301 BS Valkenburg a/d Geul. Tel: 043-820 00 40.

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Valkenburg, verwoest 1672; burchtruine op de steile helling ten zuiden van de stad. Het kasteel, waarvan nog belangrijke muurgedeelten overeind staat, XIX-XV, was aan alle zijden omgeven door een omhoog klimmende versterkte weg, een z.g. dwingel waarvan aan de oostzijde resten bewaard zijn.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Versterkte residentie

Huidig gebruik:

Opengesteld voor toeristen en andere bezoekers

Adres:

Grendelplein 13

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36769

Omvang monument:

Ruïne en resten dwingel

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Panddossier Valkenburg, ruïne van kasteel Valkenburg 1919-1989, 1990-heden, Zeist
 • Zeiler, J.T. Zwijnskoppen en wijngaardslakken. Faunaresten uit kasteel Valkenburg (Zuid-Limburg), (Intern rapport Limburgs Museum 1995), Groningen, 1995.
 • TU Delft, Werkverband Restauratie, Interne Rapporten kasteel Valkenburg, 1977 en 1994.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Les ruïnes du château de Fauguemont' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 6(1869), p. 582.
 • Avl., 'De ondergang van de Valkenburcht' in: Ons Heem, 4(1955)5, p. 100-101.
 • Buchet. A., Reliefs de fiefs au duché de Limbourg et aux Pays d'Outre-Meusesous Philippe le Hardi et Anthoine de Bourgogne (1396-1406), Verviers, 1954.
 • Buurman, J., 'Carbonized seeds from the castle of Valkenburg (L)' in: Liber castellorum, 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen, Walburg Pers, 1981, p. 349-353.
 • Corsten, S., 'Die Herren von Valkenburg (ca. 1000-1364)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 120(1984), p. 162-200.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 103.
 • Dorren, Th., Het kasteel van Valkenburg, zijne beknopte geschiedenis, legenden en sagen, Gulpen, 1913 (tweede herz druk in 1917), 94 p.
 • Dorren, Th., 'Kort bericht over de ontdekking eener woongrot onder het kasteel Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 68(1932), p. 113-122.
 • Franquinet, E., 'De heerlijkheid Valkenburg' in: De Nedermaas, 3(1925 / 26)8, p. 93-95, 3(1925 / 26)9, p. 104-107, 3(1925 / 26)10, p. 117-118.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 394.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 153-440 & 22(1885), p. 3-394. (zie respectievelijk het eerste deel en laatste deel van deze artikelen).
 • Heijnens, J.M., 'Bij Valkenburgs ruïne. Zomernachtvisioen' in: De Nedermaas, 5(19227 / 28)12, p. 141.
 • Holleman, T., 'Zorgen om een monument: de kasteelruïne van Valkenburg is er slecht aan toe' in: Scarabee, 1997, nr 8, p. 35-38.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 48 en 74 (nrs. 172-176, 303).
 • Janssen, H. en P.A.M. Zoetbrood, Geschiedenis van het onderzoek van een ruïne, typeschrift, z.p., z.j.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. O6.
 • Kappelhof, A., 'De Heren en Drossaarden van Valkenburg (1365-1672)' in: Historische studies in en rond het Geuldal, 1(1991), p. 6-75.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 251-253.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 86.
 • Notten, J., Kijk op steden, Valkenburg, Amsterdam, Elsevier, 1984, 64 p.
 • Nispen tot Sevenaer, E. van, 'De Monumenten van Valkenburg (L) en omgeving' in: Oudheidkundig Jaarboek, derde serie van het Bulletin van de Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 9(1929), p. 57-94.
 • Perk, B., Elisabeth, de jonkvrouwe van 't kasteel te Valkenburg. Drama uit 1355, Venlo, 1878.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 487.
 • Renaud, J.G.N., 'Enkele opmerkingen over het bodemprofiel en de middeleeuwse scherven op de burcht Valkenburg' in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, (1957 / 58), p. 172-178.
 • Renaud, J.G.N., 'Archeologisch nieuws: Valkenburg ruïne' in: Bulletin KNOB (nieuwsbulletin), 1973, p. 133-134.
 • Renaud, J.G.N., 'Enige aantekeningen betreffende de ruïne van Valkenburg' in: Bulletin KNOB (nieuwsbulletin), 1973, p. 113-116.
 • Renaud, J.G.N., Het kasteel van Valkenburg, Overloon, Uitgave van de NKS nr. 39, 1979, 40 p.
 • Renaud, J.G.N., 'Over de bouwgeschiedenis van het kasteel van Valkenburg, verantwoording van een tussenbalans' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 120(1984), p. 284-308.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 212-216.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
 • Sprenger, W., 'De Burchtruïne te Valkenburg' in: De Nedermaas, 1(1922 / 23)8, p. 92-93.
 • Toussaint, A.J., Limburg ons Heem, Lutterade, Fonds voor Heemkunde, 1940, 84 p.
 • Venne, J.M. van de, 'Het beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1926), p. 389-419.
 • Venne, J.M. van de, 'Valkenburg en zijn kasteel' in: Historia, (1938), p. 124.
 • Venne, J.M. van de, Geschiedenis van het kasteel Valkenburg, zijn heren en hun drossaarden, Valkenburg, uitgave van de Stichting 'Kasteel van Valkenburg', 1951, 169 p.
cURL Error: