Herenhuis Wijnandshof - Valkenburg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Wijnandshof

Alternatieve benaming(en):

Gurtsenich

Adres:

Vroenhof 61, Valkenburg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig gebouw van baksteen met banden van mergel, met verdieping en een door trapgevels afgesloten zadeldak; ankers 1685. Ten oosten van het gebouw een tuinterras, dat door een dubbele trap verbonden is met een aan twee zijden door mergelstenen muren afgesloten en ten dele door een (dichtgegroeide) gracht omgeven tuin. In twee hoeken van de tuin vierkante paviljoens van baksteen met speklagen; de ingangen omlijst door pilasters en frontons.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Vroenhof 61

Plaats:

Valkenburg

Gemeente:

Valkenburg aan de Geul

Rijksmonument:

36805

Omvang monument:

Huis, terras en tuinpaviljoens

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 204-205.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 398-399.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 348-349.
 • Heijnens, F. (samenstelling), Houthem en St. Gerlach in de literatuur: een geannoteerde bibliografie over Houthem, Broekhem en Geulhem, hun inwoners en St. Gerlach en zijn verering, Houthem, Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 1993. 397 p.
 • Philippens, H.J.J., Houthems verleden, z.p. (Eygelshoven), z.j. (1983).
 • Philippens, H.J.J., Echo's uit Houthems verleden, Eygelshoven, 1992.
 • Schurgers, H.J.H., J.G.M. Notten en L.W.G.N. Plutmaekers, Geschiedenis van Valkenburg-Houthem, Valkenburg, Uitgave van Het Land van Valkenburg (Oos heim-serie), 1979, 328 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 36805

De Wijnandshof, of Huize Gurtsenich, ligt in het dorp Houthem en is opgenomen in het bebouwingslint aan de zuidzijde van de Vroenhof. Bij de aanleg van de terrassentuin is gebruikgemaakt van de noordelijke helling van het beekdal van de Geul.'

De Wijnandshof bestaat uit een complex met een woongebouw aan de westzijde (haaks op de straat) en enkele dienstgebouwen aan de oostzijde.

Ten zuiden van de plaats, die in 1771 al wordt genoemd, werd een enigszins rechthoekige, geometrische omsloten tuin aangelegd. In de zuidwest- en de zuidoosthoek staan bakstenen tuinpaviljoens (…). Aan de zuidzijde van de tuin het geheel afgesloten door twee langgerekte vijvers, waarvan de onderste al in het begin van de negentiende eeuw voorzien was van een spiegelboog. Volgens de kaart van Tranchot was er toen een drietal lanen, die beneden naar de Geul leidden. De middelste daarvan doorsneed in 1825 de vijvers en was gericht op een tuinhuis in de zuidmuur van de plaats.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de noordelijke helleng van het beekdal van de Geul