Verdwenen Boerlo - Venlo

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Boerlo

Alternatieve benaming(en):

Groot Boller

Adres:

Ter plaatse van de Grootbollenweg, bij de entree van he , Venlo

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Terrein overbouwd, huis in 1957 gesloopt

Bouwtype:

Verdwenen

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Industrieterrein

Adres:

Ter plaatse van de Grootbollenweg, bij de entree van he

Plaats:

Venlo

Gemeente:

Venlo

Literatuur:

 • Anoniem, Stadt und Festung Venlo, besonders in kriegsgeschichtlicher Beziehung, Coblenz, Karl Baedeker, 1839, 14 p. met krt.
 • Anoniem, Korte beschryving en teekening van Venlo en deszelfs omstreken: kaart van de provincie Limburg met het emplacement van het leger te velde, 's-Gravenhage, Van Lier, 1839, 4 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 258.
 • Flokstra, M., 'Riddermatige Huizen in het Pruisisch Gelders Overkwartier' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 235-248.
 • Gommans, G., Blaricum, Blerke, Blerick, z.p. (Blerick), z.j. (1978), 216 p.
 • Gorissen, A. & R. van der Hoek, Blerickclopedie: encyclopedie voor Blerick, Venlo, Gorissen en Van der Hoek Tekstprodukties, 1994, 175 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 167.
 • Hanssen, J.H., De familie Schenck van Nydeggen op Huis Boerlo te Blerick, in: De Nederlandse Leeuw, 110(1993), k. 455-474.
 • Hout, L.W.M. van & C.J.W.A. Klerken, De Kesselse tynslegger van Blerick, 1441-1515, Venlo, Gemeentearchief Venlo, 1996, 84 p.
 • Huijs, Th., De vergadering van geërfden in Blerick, z.p. (scriptie RUL), z.j. (± 1973).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 170 (nr. 964).
 • Lamberts, A. et al., Venlo binnen en buiten zijn muren, Venlo, Dagblad voor Noord-Limburg, 1984, 224 p.
 • Peeters, G., 'Geschiedkundige beschrijving van het aloude kerspel Blerick bij Venlo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 7(1870), p. 234-332. (Ook als overdruk in 1870 bij Romen te Venlo)
 • Schotten, J., Tussen Rome en Gelre: een archeologische verkenning van middeleeuws Venlo en Blerick, Venlo, Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, 1995, 48 p.
 • Simons, M., W. Hendriuks & F. Peeters, Bliërick vruuger, z.p., 1974.
 • Verzijl, J., 'Het voormalige huis Boerlo te Blerick' in: De Maasgouw, 54(1934), p. 9.
cURL Error: