Kasteelterrein Spraelant - Oostrum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Spraelant

Alternatieve benaming(en):

Spraeland, Spraland

Adres:

Nabij Spralandweg , Oostrum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(ROB) Oorspronkelijk mottekasteel uit 13de tot begin 15de eeuw. De hoogte bedraagt 5 tot 6 meter en de diameter van het plateau is 40 meter.

Opmerking:

Grachten en wallen (kasteel ± 1450 verwoest)

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Mottekasteel

Huidig gebruik:

Bos

Adres:

Nabij Spralandweg

Plaats:

Oostrum

Gemeente:

Venray

Omvang monument:

Motte met grachten en wallen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 553.
 • Escaille, Henri de L', 'Les fiefs du Haut Quartier de Gueldre 1326-1598 (1 het landt van Kessel: Oestrum-Spralandt)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 146-148.
 • Flokstra, M., 'De verdwenen burcht Spraland te Oostrum 1257-1451' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 311-318.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 114-115.
 • Janssen, M.J., 'Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray), van de O.L.V. kapel met het mirakuleus beeld en het gilde aldaar' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 3-134.
 • Maas, H.H.J., 'Van Venraysche grond: Over Merselo en Spraelandt' in: De Nedermaas, 13(1935 / 36)3, p. 52-55.
 • Maas, H.H.J., Peelsprokkelingen 4 Kastelen rondom de Peel, Land van Peel, Maastricht, 1955, p. 46.
 • Schreurs, Jac., De duivel op Spraland: mirakelspel in drie bedrijven, s.l., 1949, 40 p.
cURL Error: