Kasteelterrein Spraelant - Oostrum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Spraelant

Alternatieve benaming(en):

Spraeland, Spraland

Adres:

Nabij Spralandweg , Oostrum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(ROB) Oorspronkelijk mottekasteel uit 13de tot begin 15de eeuw. De hoogte bedraagt 5 tot 6 meter en de diameter van het plateau is 40 meter.

Opmerking:

Grachten en wallen (kasteel ± 1450 verwoest)

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Mottekasteel

Huidig gebruik:

Bos

Adres:

Nabij Spralandweg

Plaats:

Oostrum

Gemeente:

Venray

Omvang monument:

Motte met grachten en wallen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 553.
 • Escaille, Henri de L', 'Les fiefs du Haut Quartier de Gueldre 1326-1598 (1 het landt van Kessel: Oestrum-Spralandt)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 146-148.
 • Flokstra, M., 'De verdwenen burcht Spraland te Oostrum 1257-1451' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 311-318.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 114-115.
 • Janssen, M.J., 'Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray), van de O.L.V. kapel met het mirakuleus beeld en het gilde aldaar' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 3-134.
 • Maas, H.H.J., 'Van Venraysche grond: Over Merselo en Spraelandt' in: De Nedermaas, 13(1935 / 36)3, p. 52-55.
 • Maas, H.H.J., Peelsprokkelingen 4 Kastelen rondom de Peel, Land van Peel, Maastricht, 1955, p. 46.
 • Schreurs, Jac., De duivel op Spraland: mirakelspel in drie bedrijven, s.l., 1949, 40 p.

Kasteel Spraelant lag ten noordoosten van het dorp Oostrum op de linkeroever van de Oostrumsebeek. De bijbehorende boerderij Spraelant ligt noordelijker, aan de rand van het beekdal. Het kasteel werd waarschijnlijk in het midden van de dertiende eeuw gebouwd, maar is in de vijftiende eeuw reeds verdwenen.

In de literatuur werd kasteel Spraelant omschreven als 'die borch geheiten Spralant' (in 1257) en 'castrum Spraelant' (1297). 'Borch' en 'castrum' waren gangbare aanduidingen voor een middeleeuwse burcht. Een heuvel Spraelant ligt op een nu met loofbos begroeid, maar in het begint van de negentiende eeuw nog als weiland gebruikt terrein aan de lage linkeroever van de Oostrumsebeek. Deze heuvel heeft aan de voet een doorsnede van ongeveer 40 meter en is 5  6 meter hoog, zodat het plateau hooguit een diameter van 30 meter zal hebben gehad. De in het plateau gegraven kuilen zijn mogelijk herinneringen aan in 1896-1897 uitgevoerd onderzoek. Deze 'niet veel beduidende opgravingen' leverden weinig op. De oorspronkelijk door de beek gevoede grachten zijn weliswaar verland, maar door de drassige bodemgesteldheid nog herkenbaar in het terrein. Gezien de vorm en de oudste vermelding (1257) zal eerder sprake zijn geweest van een ronde burcht dan van een motte. In de vijftiende eeuw was het kasteel in ieder geval al verdwenen.

Nu nog te zien:

-begroeide heuvel (reliëf, abiotisch,) (vlak, biotisch)

Context:

-ligging aan de Oostrumsebeek