Herenhuis en besloten hoeve Cortenbach - Voerendaaal

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Cortenbach

Adres:

Cortenbach 1-3, Voerendaaal

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Cortenbach; deftig herenhuis met mansardedak, grotendeels 1776; een voorplein, waarvan de buitenhoeken bezet zijn met twee middeleeuwse ronde torens van Kunradersteen; kleine vrijstaande vleugel met mansardedak, grote omgrachte slothoeve, midden XVII, met een overhoeks geplaatste door een knobbelspits bekroonde poorttoren en nog een vierkante hoektoren.

Bouwtype:

Herenhuis en besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Kantoor, woning, boerderij

Adres:

Cortenbach 1-3

Plaats:

Voerendaaal

Gemeente:

Voerendaal

Rijksmonument:

37879

Omvang monument:

Herenhuis, torens en slothoeve.

Documentatie:

 • Anoniem, Fragment genealogie van het geslacht Cortenbach, lopend van 1311 tot 1681, z.p., z.j. (1990) 5 p. (aanwezig KU Brabant K 218 FG)
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Cortenbach, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Augustus, L., 'Kasteel Cortenbach te Voerendaal' in: Land van Herle, 25(1975), p. 42-46.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 571.
 • Dautzenberg, M.J.H., 'Voerendaal en zijn kastelen' in: Ons Nederland, 1932, (Zuid-Limburg nr. 44)
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 400-402.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 181-186.
 • Hommerich, L. van & F. Welters, Gedenkboek Voerendaal, Heerlen, Winants, 1949.
 • Huygen, C.A., Kasteel Cortenbach te Voerendaal, Maastricht, Reeks Monumentaal Limburg nr. 2), 1966, 16 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 59 (nr. 233).
 • Kamphuis, J., Monumenteninventarisatie gemeente Voerendaal, Delft, Delftse Universitaire Pers, 1987, 324 p.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 215.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 91.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 28-29.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 530.
 • Venne, J.M. van de, 'Het kasteel Cortenbach te Voerendaal' in: Buiten, 16(1922), p. 397, 400 en 409.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Het kasteel Cortenbach te Voerendaal' in: De Maasgouw, (1944 / 45), p. 2-6 en 36.
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodorp et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge hereditaire, Gand, F. et E. Gyselynck, 1855, 96 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 37879

Kasteel Cortenbach is een van de vijf kastelen van Voerendaal. Het kasteel bevindt zich ten noordoosten van Voerendaal en is tegenwoordig particulier bezit en niet voor publiek te bezichtigen.

De oorspronkelijke middeleeuwse burcht, waarvan uit de resten het huidige kasteel is opgebouwd, en de bijbehorende kasteelhoeve stammen beide uit de 14e eeuw. De enige overblijfselen van de burcht zijn onder andere twee ronde torens die vervaardigd zijn uit de plaatselijke Kunradersteen, vermoedelijk de hoektorens van de voorburcht. Daarnaast is er nog een deel van de walmuur overgebleven. Het huidige kasteel is rond 1713 als herenhuis gebouwd door de Akense handelaar Herman Lamberts, die sinds 1682 heer van Cortenbach was, nadat hij het oude liet slopen. In 1776 is het nog eens grotendeels herbouwd. In 1869 overleed de weduwe van de laatste Nederlandse mannelijke telg van het geslacht De Lamberts de Cortenbach op het kasteel.

De voorburcht heeft een karakteristieke toegangspoort met een uivormige torenspits, er is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het kasteel zelf was vanaf 1939 een exclusief hotel/restaurant. Sinds 1988 is het kasteel het hoofdkantoor van familiebedrijf Vebego, dat internationaal actief is in facilitaire dienstverlening en zorg.

Het kasteel is een rijksmonument.


Ga naar Wikipedia.

Kasteel Cortenbach is gelegen ten oosten van de dorpskern van Voerendaal, waarvan de kerk reeds in 1049 werd genoemd. Cortenbach staat op de rechteroever van de gelijknamige beek, een zijbeek van de Hoensbeek. Deze bij Kunrade ontspringende beek stroomt door een moerassig dal en voedt de grachten van het complex, dat bestaat uit het kasteel met voorplein en een afzonderlijke neerhof met landhuis. In de beek zijn dammen gelegd ten behoeve van de visvijvers. Ten noorden van het kasteel maakt een grote rechthoekige, nu drooggevallen visvijver sinds 1943 deel uit van het Voerendaalse bos.'

Het ladhuis staat op de uitspringende zuidwestelijke hoek van een omvangrijk neerhof waar op de noordhoek en de zuidoosthoek een ronde hoektoren met aansluitende stukken schildmuur staat.

Het is niet duidelijk of in 1776 of reeds eerder de gracht tussen het herenhuis en de neerhof werd gedempt.

Van de oorpspronkelijke bebouwing van de neerhof is niets overgebleven. De in 1800 nog aanwezige oostvleugel werd voor 1822 gesloopt, terwijl de noordelijke gevel en de zuidvleugel werden vernieuwd. (…) De bebouwing was in 1914, toen Leonard Springer in opdracht van de toenmalige eigenaren een tuinaanleg in neobarokstijl voor het omvangrijke voorplein ontwierp, nog grotendeels aanwezig. In de loop van de twintigste eeuw zijn ze beide verdwenen.

De oorspronkelijk met dennen en eiken beplante oprijlaan, die vanuit het zuiden naar de poort leidde, is in de twintigste eeuw vervangen door een nieuwe oprijlaan door het landschapspark van het herenhuis.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de oostelijke oever van beek Cortenbach, een zijbeek van de Hoensbeek