Herenhuis met hoeve Klimmender Huuske - Klimmen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Klimmender Huuske

Alternatieve benaming(en):

Het Huiske, Huiskenshof, Retersbeek

Adres:

Putweg 45-47, Klimmen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Het Huiske, omgracht herenhuis, in oorsprong middeleeuws doch sterk verbouwd XIXb. Bouwhoeve in U-vorm met hoger poortpaviljoen, plm 1800-XIXb.

Bouwtype:

Herenhuis met hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen, atelier

Adres:

Putweg 45-47

Plaats:

Klimmen

Gemeente:

Voerendaal

Rijksmonument:

37926

Omvang monument:

Herenhuis en bouwhoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Het Huiske, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Brouwers, E., Duizend jaar Klimmen 968-1968. Bijdragen tot de geschiedenis van ons dorp, Klimmen, 1968, 223 p.
 • Corten, A.J.A.M., 'Bijdrage tot de geschiedenis van het huis Retersbeek onder Klimmen' in: Liber amicorum Edm. M.A.H. Delhougne, Roermond, 1982, p. 93-109.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 241.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 405-407.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 97.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 64-65.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 368-369.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 37926

Het Klimmender Huuske, ook wel 't Huiske of Huis Retersbeek genoemd, ligt ten noorden van het dorp Klimmen op de rechteroever van de Retersbeek. Deze beek geeft haar naam aan de agrarische lintbebouwing op de rechteroever van de beekdalrand. Ten zuiden van het huis ligt een tuin in landschapsstijl uit circa 1837.

Gegevens over de oorsprong van het Klimmender Huuske ontbreken. Aangezien vanaf de dertiende eeuw een riddermatig geslacht zich naar het goed Retersbeek noemde, mag aangenomen worden dat er toen al sprake was van een verdedigbaar woonhuis. Ook om de hoeve op het voorterrein lagen oorspronkelijk grachten, die een geheel vormden met de grachten om het herenhuis.

In het begin van de negentiende eeuw is Huis Retersbeek gemoderniseerd. Haaks op het rechthoekige huis werd rond 1800 een zijvleugel gebouwd en in het tweede kwart van de negentiende eeuw (…) werd een extra vleugel parallel aan de middeleeuwse vleugel toegevoegd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de oostelijke oever van de Retersbeek