Kunderhuis - Voerendaaal

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Kunderhuis

Adres:

, Voerendaaal

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Er is een pand dat Nieuw Kunderhuis heet (Heerlerweg 111-113) Deze gesloten hoeve is sterk verbouwd tot meerdere woningen. Oorspronkelijke woonhuisgedeelte is nog redelijk intact. Hoogte twee bouwlagen. Symmetrische indeling voorgevel. Achterbouw bevat nu ook woonfunctie, poortgedeelte (links van oude woonhuis) ook. Kern heeft als bouwjaar 1857, inscriptie sluitsteen HM JB. Dit pand is geregistreerd onder MIP L-MS 5447.

Typologie:

Onbekend

Plaats:

Voerendaaal

Gemeente:

Voerendaal

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 572.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 407-408.
  • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 60 (nr. 237).
  • Kamphuis, J., Monumenteninventarisatie gemeente Voerendaal, Delft, Delftse Universitaire Pers, 1987, 324 p.
  • Peters, P.J.M., 'Het Kunderhuis (Kunrade)' in: De Maasgouw, 57(1937), p. 21.

Kunrade of het Kunderhuis was gelegen ten noordoosten van het dorpje Kunrade bij Voerendaal, op de plaats waar nu een nieuwbouwwijk staat. Het stond op de rechteroever van de Cortenbachse beek. Een oprijlaan voerde naar het oosten en verbond het kasteel met de Mareweg.

Op de kadastrale minuut uit 1827 werd het Kunderhuis weergegeven als een vrijstaand rechthoekig huis, dat aan de westzijde direct uit een gracht oprees. Ten noordoosten daarvan lag een trapeziumvormig voorterrein met voorplein, waaromheen de bebouwing van de neerhof was gegroepeerd. Een poort voerde naar de oprijlaan naar het oosten. Ten noorden lag een omgracht rechthoekig terrein dat de tuin zal zijn geweest. Dezelfde vorm is te vinden op de een kwart eeuw oudere kaart van Tranchot. De stenen van het oude Kunderhuis zouden als bouwmateriaal voor het in 1857 gebouwde Nieuw Kunderhuis gebruikt zijn, hetgeen betekent dat het oude huis tussen 1827 en 1857 moet zijn afgebroken.

Nu nog te zien:Context:

Oorspronkelijk gelegen op de oostelijke oever van de Cortenbachse beek