Boerderij Peerboom - Voerendaaal

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Peerboom

Alternatieve benaming(en):

Perboom, Perbaam

Adres:

Hoolstraat 16, Voerendaaal

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(MIP) Modelboerderij, gebouwd in 1936 naar een ontwerp van H.A.A. Tummers. Is genaamd Hoeve De Peerboom.

Opmerking:

Het betreft een boerderij uit 1936

Bouwtype:

Boerderij

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Woonhuis

Adres:

Hoolstraat 16

Plaats:

Voerendaaal

Gemeente:

Voerendaal

Documentatie:

 • Rijksarchief in Limburg, Archief kasteel Terworm (nr. 16.0522), Maastricht, zie o.a. de inv. nrs. 118-119 over adellijk huis Peerboom (bij inv. nr. 119 is sprake van een kaart.).

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 577.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 408-409.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 176-178.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 60 (nr. 238).
 • Kamphuis, J., Monumenteninventarisatie gemeente Voerendaal, Delft, Delftse Universitaire Pers, 1987, 324 p.

De Peerboom was gelegen ten zuiden van het kasteel Cortenbach, ter plaatse van het huidige sportpark van Voerendaal. De boerderij lag op de westrand van het beekdal van de Cortenbachse beek, die iets noordelijker de grachten van kasteel Cortenbach voedt. Sinds de jaren zestig van de negentiende eeuw behoorde Peerboom tot het landgoed Cortenbach. De huidige, in 1936 gebouwde boerderij ligt noordwestelijk van de oorspronkelijke hoeve en kasteel.

Over de verschijningsvorm van de Peerboom is weinig bekend. Omschrijvingen in de bronnen wijzen niet direct op een kasteel. (…) In 1780 werd in een acte alleen de 'hoeve Pereboom' met 34 bunders land genoemd. Deze is vermoedelijk te zien op de kadastrale minuut uit 1840, waarop geen huis of kasteel (meer) te zien is. Het naar het oosten geopende boerderijcomplex bestond toen uit een westvleugel en haaks daarop staande zuidvleugel. Ten oosten hiervan ligt een onregelmatig, rechthoekig terrein dat aan de oostzijde begrensd wordt door een aan de rand van het beekdal van de Cortenbachse beek gelegen vijverpartij. Het 'kasteel' kan hebben gelegen op dat eiland, maar ook op een rechthoekig eilandje in een van de twee vierkante karpervijvers in de rechteroever van de beek. Dit beeld komt overeen met het beeld van de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de westrand van het beekdal van de Cortenbachse beek