Herenhuis met besloten hoeve Puth - Voerendaaal

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Puth

Adres:

Steinweg 1-3, Voerendaaal

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Puth; rechthoekig huis, blijkens een gotische boogfries langs achtergevel en rechter zijgevel gedeeltelijk XVI; pilaster-voorgevel, vensters en mansardedak met torentje echter XVIII.

Eenvoudige voorgebouwen, XVII - XVIII.

Bouwtype:

Herenhuis met besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en agrarisch gebruik

Adres:

Steinweg 1-3

Plaats:

Voerendaaal

Gemeente:

Voerendaal

Rijksmonument:

509866

Omvang monument:

Huis en voorgebouwen

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Puth, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 579.
 • Franssen, H.J.M., 'Kasteel Puth en een altaarbeneficiekwestie in Voerendaal (1658)' in: Land van Herle, 35(1985), p. 221-228.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 409-411.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 188-199.
 • Hommerich, L. van & F. Welters, Gedenkboek Voerendaal, Heerlen, Winants, 1949.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 60 (nr. 239).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 93.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 84-85.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 528.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 243.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 288.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 509866

Puth is gelegen ten noorden van het dorp Voerendaal aan de noordwestrand van het dal van de Hoensbeek, die de gracht voedt. De huidige gracht is een restant van een grote rechthoekige visvijver. Een tweede visvijver lag ten noorden hiervan. In de loop van de twintigste eeuw zijn de vijvers gedempt en veranderd in een parkbos. De watermolen Puthermolen die ten noordwesten van het huis stond, is inmiddels ook verdwenen.

Het rechthoekige huis (…) staat op een omgracht terrein. Het stamt uit het midden van de zestiende eeuw. Sporen van een voorganger zijn nog niet gevonden.

Op de voorburcht buiten de grachten staat de hoeve met drie vleugels, die in u-vorm zijn gerangschikt. In de vleugels zijn schuren, stallen en een woning ondergebracht. Zoals blijkt uit het eerste kadastrale minuutplan stootten de hoeken van de vleugels elkaar slechts aan. Later zijn de buitenhoeken met nieuwe bouwsels dichtgemaakt.

Context:

Gelegen aan de noordwestrand van het dal van de Hoensbeek.