Ruïne Nijeborg - Weert

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Nijeborg

Alternatieve benaming(en):

Neijenborch

Adres:

Biest 1, Weert

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Resten van het monumentale kasteel van Weert, de Nijeborgh, waarvan het hoofdgebouw grotendeels 15e eeuws was. Binnen de omgrachting liggen o.a.: resten van de vierkante ommuring, van twee ronde hoektorens en resten van een zware vierkante hoektoren, waarop een later woonhuis staat. Van de voorburcht bestaan nog de resten van de poort.

Opmerking:

Restant van de poort van de voorburcht en later woonhuis

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Vierkant kasteel

Huidig gebruik:

Woning en houthandel

Adres:

Biest 1

Plaats:

Weert

Gemeente:

Weert

Rijksmonument:

38455

Omvang monument:

Restanten van het oorspronkelijke kasteelcomplex.

Documentatie:

 • Bongaarts, J.E., Overzicht van archieven en verzamelingen gemeentearchief Weert, Weert, Gemeentearchief, 1995, 25 p.
 • Henkens, J., Inventaris van het archief der gemeente Weert 1795-1920, gevormd onder beheer van de sekretaris, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1959, 225 p.
 • Henkens, J., Inventaris van het nieuw-archief der gemeente Weert 1795-1920 en van de gedeponeerde archieven 1800-1950, Weert, 1962, 232 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Panddossier Weert voormalig kasteel, 1920-1955, Zeist.
 • Wassink, J.F.A., Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Weert, Weert, Inventarisreeks gemeentearchief Weert nr. 1, 1994, 324 p.
 • Win, J.Th.H. de, Inventaris van het oud-archief der gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde oud-archieven, z.p. (Weert), Inspektie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1956, 379 p.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Nog iets over kasteel Hoensbroek en Nijenburg' in: Buiten, 13(1919), p. 187-191.
 • Anoniem, Wieërter Almanak 1983, Portret van Wieërt, deil 7; karakteristieke Geboüwe, Weert, 1983
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 589.
 • Flament, A.J.A., Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden, Maastricht, 'Le Courier de la Meuse', 1892, 148 p.
 • Geschied- en Oudheidkundige Kring 'De Aldenborgh', Jubileumuitgave 'De Aldenborgh', 1939-1979, Weert, 1979, 42 p.
 • Gulick, F.W. van, 'De twee kastelen van Weert' in: De Maasgouw, 87(1968), p. 97-118.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 216.
 • Haanen, E., 'De heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop van 1781' in: Weert in woord en beeld, jaarboek, 1996, p. 29-56.
 • Haanen, E., 'Het herstel aan de vestingwerken en het kasteel in 1703-1705' in: Weert in woord en beeld, jaarboek, 1998, p. 75-85.
 • Henkens, J., Weert in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2de druk, 1971, 80 p.
 • Henkens, J., 'Het verval der vestingwerken van Weert' in: Van Nyersen Upwaert (een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis aangeboden aan M.K.J. Smeets), p. 253-257.
 • Hermans, P., 'De rijksmonumenten in Weert' in: Weert in woord en beeld, jaarboek voor Weert 1990-91, 1990, p. 104-110.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. p. 253-254.
 • L., 'Het kasteel van Weert' in: Buiten, 19(1925), p. 618.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 135.
 • Lenaers, W. & H. Roumen, 'Het kasteel en de heeren van Weert' in: De Nedermaas, 5(1927 / 28)2, p. 21-23 en 5(1927 / 28)3, p. 31.
 • Mathijsen, H.J.M.E., 'Weert in 1702. Militaire acties en de verwoesting van het kasteel' in: De Maasgouw, 92(1973), p. 19-27.
 • Mertens, J. (e.a.), Schetsen uit de geschiedenis van het land van Weert, Weert, 1956, p. 45-47.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 548.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 195-196.
 • Smeets, S., Weert en zijn monumenten, Weert, Voorlichtingsblad gemeente nr. 35, 1976.
 • Tubee, C.H.J., Repertorium op boeken en artikelen betreffende de historie van Weert, Weert, uitgave door auteur, tweede druk, 1997, 68 p.
 • Wolters, M.J., Notice historique sur l'ancien comte de Hornes et sur les anciennes seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich, Gand, Gyselynck, 1850, 288 p.
cURL Error: