Kasteelterrein; abschnittmotte Eys - Eys

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Eys

Adres:

Grachtstraat , Eys

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(J.J.F.W. van Agt, 1983) Resten van een abschnittmotte op de plek van de oude kerk van Eys, die het restant kan zijn geweest van de kapel van het in 1369 verwoeste kasteel van Eys.

Bouwtype:

Kasteelterrein; abschnittmotte

Typologie:

Motte; abschnittmotte

Huidig gebruik:

Begroeid met bomen

Adres:

Grachtstraat

Plaats:

Eys

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Documentatie:

  • Zie volgnummer 1

Literatuur:

  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 469-470.

Het Kasteel Eys dat in de veertiende eeuw reeds is verdwenen, heeft waarschijnlijk gelegen aan de noordrand van het dorpje Eys. Ten noorden van de kerk tegen de helling liggen de resten van een kleine zogenoemde Abschnittsmotte, wat de plaats kan zijn van het voormalige kasteel. Ten westen van het dorp ligt op de linkeroever van de Geul de Eyserhof, die mogelijk de agrarische component was van het mottekasteel.

Over het grondplan en het uiterlijk van de oude burcht is nauwelijks iets bekend. Eys was een zogeheten Abschnittsmotte, een kasteelheuveltje dat ontstaan is door de afgraving van een deel van een helling, waardoor een van de rest van de helling afgesneden heuveltje ontstond – gescheiden door een droge gracht. De motte bezit een zeer bescheiden plateau van ongeveer 10 meter, en kan enkel een woontoren hebben gedragen. De motte ligt ten noorden van de in 1732 gebouwde parochiekerk van Eys. Het terrein van de motte is nu een verwilderde tuin behorende bij een van de aangrenzende huizen. Aan de voet van de helling van het plateau liggen de resten van de middeleeuwse dorpskerk van Eys. Dit bedehuis was overbodig geworden na de bouw op een andere locatie van een nieuwe parochiekerk. Verondersteld wordt dat de oude kerk van oorsprong de slotkapel was van het in 1369 verwoeste kasteel. De Eyserhof was destijds waarschijnlijk de bijbehorende hof die om agrarische doeleinden in het beekdal werd aangelegd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op een Abschnittsmotte nabij de uitmonding van een zijbeek in de Eyserbeek