Herenhuis Goedenrade - Overeys

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Goedenrade

Alternatieve benaming(en):

Goedenraad, Blockhuys

Adres:

Mr. dr. Froweinweg 65,65b, Overeys

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig gebouw, midden XVIII, met vierkante koepeltoren. U-vormige kasteelhoeve, met ankerjaartal 1764; boven de poort een fronton alliantiewapen.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Herenhuis

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Mr. dr. Froweinweg 65,65b

Plaats:

Overeys

Gemeente:

Gulpen-Wittem

Rijksmonument:

509978

Omvang monument:

Hoofdgebouw.

Documentatie:

 • Anoniem, Beheersplan Goedenraad 1998-2008, Oudenbosch, Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1998.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Goedenrade, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Agt, J.F. van et al., Vaals, Wittem en Slenaken, deel VII in De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Limburg, Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht, 2e afl., Den Haag, Staatsuitgeverij, 1983, p. 242-247.
 • Bertrand, Cor, Wittem in oude ansichten: waarin afbeeldingen uit Epen, Eys, Mechelen, Nijswiller, Schweiberg, Wahlwiller en Wittem, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 38 p.
 • Bertrand, Cor, Wittem, Abcoude, Papyrus, 1991, 64 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 613.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 470-472.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 266-268.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 197 (nr. 1137).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 99.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 46-47.
 • Mosmans, H., De heeren van Wittem, geschiedkundige bijdrage, Venlo, Mosmans, 1923, 171 p.
 • Mosmans, H., 'De adelycke Sale tot Eysch' in: De Maasgouw, 44(1924), p. 33.
 • Mosmans, H., 'Slot- en huiskapellen' in: De Maasgouw, 51(1931)2, p. 19-20.
 • Mosmans, H., 'Goedenraad te Eijs' in: De Maasgouw, 53(1933)3, p. 25-26.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 566.
 • Susante, J. van sr. & M. Flokstra, Onderweg, z.p. uitgave van de Stichting Nieuwland te Geysteren, 1997, 56 p.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 233.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 276.
 • Verviel, H., Eigen Weg, Geijsteren, 1981, p. 8-9 en 16-21.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 509978

Kasteel Goedenrade is gelegen aan de oostzijde van het dorp Overeys. In het begin van de negentiende was een deel van de grachten nog aanwezig. Ze werden gevoed door de Eyserbeek die waarschijnlijk in de achttiende eeuw iets naar het noorden was verlegd. Een reeks visvijvers ten oosten van het huis maakte deel uit van een wateras.

Sinds 1971 is het landgoed eigendom van de stichting het Limburgs Landschap en wonen er verschillende huurders.

Het goed Goedenrade, dat in 1343 voor het eerst werd genoemd, werd 22 jaar later als verwoest vermeld. Het werd herbouwd en in het leenregister aangeduid als blokhuis met hoeve Goedenraad. De term 'blokhuis' kan wijzen op een verdedigingsfunctie. De ligging in de voormalige bedding van de Eyserbeek lijkt dit te bevestigen. Mogelijk is de benaming blokhuis de aanduiding voor een woontoren.

Het park ten oosten van het huis had oorspronkelijk een laat-classicistische geometrische aanleg, met de tot visvijvers verbrede Eyerbeek als zichtkanaal. In de loop van de negentiende eeuw werd deze aanleg veranderd in de landschapsstijl. Willen Frowein liet het park vanaf 1917 veranderen door het toevoegen van neobarokke elementen met geometrische vormen en vormsnoeiwerk, waaronder drie cirkels van taxus met een bijzonder perspectivisch effect. Na 1975 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Nu nog te zien:

-