Herenhuis en bouwhoeve Freymersen - St.-Odiliënberg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Freymersen

Alternatieve benaming(en):

Frymerson, Vrymersum, In het Frimersonshuis

Adres:

Freymerson 1, St.-Odiliënberg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Freymerson. Herenhuis van omstreeks 1865. Hoeve met binnenplaats, XVIII; het woonhuis en de schuur elk gedekt door een zadeldak tussen topgevels met vlechtingen. In het park van het kasteel een ronde bakstenen toren bij een haakvormig gebouwtje. Ronde bakstenen hekpijlers met natuurstenen gekanteelde bekroningen, XIXb.

Bouwtype:

Herenhuis en bouwhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen; de toren is in gebruik als bibliotheek

Adres:

Freymerson 1

Plaats:

St.-Odiliënberg

Gemeente:

Roerdalen

Rijksmonument:

33640

Omvang monument:

Herenhuis, hoeve, toren met aanbouw, hekpijlers

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Freymerson, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, St. Odilienberg: historische schets over het oudste pelgrimsoord in Midden-Limburg, Roermond, Timmermans, 1955, 94 p.
 • Anoniem, Frymerson, beheersvisie 1991-2001, Elburg, Stichting tot Behoud van Historische Particuliere Buitenplaatsen, 1991.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 389.
 • Geuskens, P., 'Het 'Huis Bergh' op een keerpunt' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 19(1987), p. 26-38.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (2)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 6(1974), p. 117.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 244-246.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 220.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p 36-37.
 • Mulken, W. van m.m.v. J.G.A. Hendriks, Inventaris van de archieven der gemeente Sint-Odiliënberg, 1796-1939, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1990, 205 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 358.
 • Roebroeck, E., 'Het 'Huis Vrymersum' te Odiliënberg een Nassaus bezit 1653-1795' in: De Maasgouw, 86(1967), p. 1-14.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 231.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 274-275.
 • Willemsem, M.A.H., Notice historique sur le château de Vrymersum à St.-Odiliënberg, Ruremonde, 1888 (overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 24(1888), p. 409-476.)
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 33640

Ten oosten van de dorp Sint-Odiliënberg ligt aan de rand van de linkeroeverwal van de Roer de buitenplaats Freymersen. Hier bevindt zich in een ruim negentiende-eeuws landschapspark de ronde bakstenen toren van het oorspronkelijke huis Bergh, dat pas vanaf de zeventiende eeuw Freymersen of Vrymersum werd genoemd. Het huidige neogotische landhuis werd in de negentiende eeuw tegen de pachtboerderij gebouwd.

Van het middeleeuwse kasteel bestaat nog slechts een op een verhoging gelegen ronde bakstenen toren met twee woonlagen boven een kelder. In de literatuur wordt de verhoging waarop de toren staat een motte genoemd, maar veel meer dan een verhoging om het huis bescherming te bieden tegen hoge waterstanden van de Roer was het niet. Hoe reëel de bedreiging van het water was, blijkt uit het feit dat in 1687 de kribben in de Roer 'achter en langs het adelijk huijs vremersum werden gelegt' om de voorkomen dat het huis 'mettertijd den Rourstroom werdde affgespoelt'.

Het huis wordt voor het eerst afgebeeld op een landmeterskaart uit 1727 als een ronde toren met een aanbouw op een omgracht terrein. (…) De kadastrale minuut geeft de indruk dat de toren is opgenomen in een landhuis met twee naar vorenspringende vleugels. Mogelijk betrof het een laat-zeventiende-eeuwse of een achttiende-eeuwse opzet. Het huis werd omgeven door een gedeeltelijk gedempte, onregelmatige gracht.

Bij het kasteel hoorde een vrijstaande, direct aan de weg van Sint-Odiliënberg naar Posterholt gelegen hoeve. In het begin van de negentiende eeuw bestond deze uit een ommuurd erf met aan de westzijde de boerderij en aan de oostzijde een grote schuur.

In 1865 verrees in opdracht van de familie De Zanis de Frymerson tegen de westgevel van de boerderij een nieuw landhuis.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Roer.