Herenhuis met voorburcht Arcen - Arcen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Arcen

Adres:

Lingsforterweg 24-26, Arcen

Website:

http://www.kasteeltuinen.nl

Bezoek mogelijkheden:

Raadpleeg de website van de kasteeltuinen.

Omschrijving:

(RCE) In gracht gelegen herenhuis, XVIIIa, bestaande uit een hoofdgedeelte en een zijvleugel rechts van een voorplein; de andere zijvleugel is verdwenen. Voor- en achtergevel elk met een vooruitspringende middenpartij, bekroond door een fronton, de voorste met het alliantiewapen van Adolf Reinier van Gelder en Anna Maria Beatrix von der Recke. De gevels zijn geleed met hoge nissen. Voor de ingang een hardstenen omlijsting en hoge bordestrap. Op het terrein tussen binnen- en buitengracht twee haakvormige bijgebouwen, waarvan het noordelijke een hoger poortpaviljoen bezit met knobbelspits. 1653. Twee gemetselde boogbruggen. Losse schuur met ankerjaartal 1713 buiten de omgrachting.

Bouwtype:

Herenhuis met voorburcht

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Recreatie; horeca, cultuur (exposities), kantoren en representatie (huwelijken)

Adres:

Lingsforterweg 24-26

Plaats:

Arcen

Gemeente:

Arcen en Velden

Rijksmonument:

8264

Omvang monument:

Herenhuis met zijvleugel, grachten twee bijgebouwen waaronder poortgebouw.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Arcen, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1955, p. 117 en 144, 1956 p. 144.
 • Anoniem, 'De verdwenen kastelen van Arcen' in: Jaarverslag van de historische werkgroep Arcen-Lomm-Velden, 1985, p. XIX-XXIV.
 • Beurden, A.F. van, 'Arcen' in: De Maasgouw, 12(1890)23, p. 89-90.
 • Beurden, A.F. van, 'Arcen en Velden (Beschrijving van het slot Arcen)' in: De Maasgouw, 12(1890), p. 98.
 • Beurden, A.F. van, 'Arcen en zijn kastelen' in: Buiten, 5(1911), p. 4-36.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 15.
 • Escaille, Henri de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (Aerssen)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 31(1894), p. 248.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 146-149.
 • Haas, J.A.K. o.l.v. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Arcen en Velden, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1966, 257 p.
 • Haas, J.A.K., Inventaris van de archieven der gemeente Arcen en Velden 1502-1939, Maastricht, Provinciaal Bestuur van Limburg, Dienst Inspectie der Archieven, 1980, 142 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 167 (nr. 949).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 29.
 • Keltjens, J.G., Arcen en Velden in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971, 38 p.
 • Litjens, G., A. van Soest & J. Keltjens, Arcen, Lomm en Velden in grootmoeders tijd, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1991, 76 p.
 • Litjens, G., (Het gezicht van Nederland) Arcen en Velden, Abcoude, Papyrus i.s.m de gemeente Arcen en Velden, 1991, 64 p.
 • Moes, E.W. & K. Sluyterman, Nederlandsche Kastelen en Hun Historie, 3 delen, Amsterdam, Elsevier, 1912-1913, deel II p. 257-280.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 7-8.
 • Renaud, J.G.N., 'Vondsten onder het huis te Arcen' in: Bulletin KNOB, 86(1987)1, p. 43-44.
 • Spiertz, W.G.H., 'Limburgse kastelen: Het kasteel te Arcen' in: De Nedermaas, 12(1934 / 35)5, p. 89-91.
 • Stoel, J.G.M., 'Het tweede kasteel van Arcen' in: Jaarverslag van de historische werkgroep Arcen-LLomm-Velden, 1982, p. 34-38.
 • Stoel, J.G.M., 'De kastelen van Arcen' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 205-220.
 • Stoel, J.G.M. & A. Verstraelen, De geschiedenis van Arcen, het kasteel en de heerlijkheid / Het landschap van een landgoed, Venlo, Van Spijk / Venray, Recreatieschap Peel en Maas, 1979, 71 p. (Omslagtitel: Arcen, historie, natuurschoon in woord en beeld)
 • Stoel, J.G.M., Herwonnen historie: geschiedkundige en archeologische bijdragen over de gemeente Arcen en Velden, Velden, Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden (cahier nr. 23), 1993, 69 p.
 • Stoel, J.G.M., Archief Kasteel Arcen, 2 delen, Lomm, Historische Werkgroep Arcen, Lomm, Velden, 1987 (I. Oorkondenboek, 1303-1450), 1993 (II. Oorkondenboek, 1400-1782).
 • Stoel, J.G.M., Arcen: de heerlijkheid, de heren en huizen, Lomm, De Reiner van Gelre Stichting, 1995, 72 p.
 • Stoel, J.G.M. et al., Een bloemlezing uit de geschiedenis der dorpen Arcen, Lomm en Velden: sedert 1 januari 1816 gemeente Arcen en Velden, Arcen en Velden / Venlo, Stichting Heemkunde Arcen / Van Spijk, 1997, 223 p.
 • Verzijl, J., 'Het kasteel en de heren van Arcen' in: De Maasgouw, 60(1940), p. 69.
cURL Error: