Herenhuis / spijker De Spyker - Lomm

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Spyker

Alternatieve benaming(en):

Het Spijker

Adres:

Kapelstraat 34, Lomm

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Vroeger omgracht stamhuis van de familie van Lom. Hoog huis met zadeldak, gevat tussen twee topgevels, waarvan een nog gezwenkte zijkanten heeft. Vensters gewijzigd.

Bouwtype:

Herenhuis / spijker

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kapelstraat 34

Plaats:

Lomm

Gemeente:

Arcen en Velden

Rijksmonument:

8273

Omvang monument:

Huis

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'Arcen en Velden (Huis de Spyker te Lomm)' in: De Maasgouw, 12(1890), p. 98.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 16.
 • Escaille, Henri de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (Aerssen, Den Hof te Lomme)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 31(1894), p. 248.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 149-150.
 • Haas, J.A.K. o.l.v. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Arcen en Velden, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1966, 257 p.
 • Haas, J.A.K., Inventaris van de archieven der gemeente Arcen en Velden 1502-1939, Maastricht, Provinciaal Bestuur van Limburg, Dienst Inspectie der Archieven, 1980, 142 p.
 • Hegger, J., Lomm, van gehucht tot dorp, Lomm, Stichting Heemkunde Lomm, 1994, 162 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 167 (nr. 951).
 • Keltjens, J.G., Arcen en Velden in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971, 38 p.
 • Litjens, G., A. van Soest & J. Keltjens, Arcen, Lomm en Velden in grootmoeders tijd, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1991, 76 p.
 • Litjens, G., (Het gezicht van Nederland) Arcen en Velden, Abcoude, Papyrus i.s.m de gemeente Arcen en Velden, 1991, 64 p.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 13.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 9.
 • Stoel, J.G.M. et al., Een bloemlezing uit de geschiedenis der dorpen Arcen, Lomm en Velden: sedert 1 januari 1816 gemeente Arcen en Velden, Arcen en Velden / Venlo, Stichting Heemkunde Arcen / Van Spijk, 1997, 223 p.
 • Verzijl. J.J.H.M., 'Het huis 'De Spijker' te Lom bij Arcen' in: De Nedermaas, 18(1940-41)9, p. 157-159.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 8273

De Spijker is gelegen aan de Kapelweg (Kapelstraat?) te Lomm in het buurschap Hoekereind, een kleine nevenbuurschap van enkele boerderijen. Het huis is gelegen tussen de oostrand van het bouwlandcomplex op de oeverwal van de Maas en het al in 1326 genoemde dorp Lomm, dat tot in de negentiende eeuw geen zelfstandige kerk bezat. De naam ontleent het huis aan zijn verschijningsvorm.

De eerste vermelding van De Spijker in Lomm dateert pas uit de achttiende eeuw. Een mogelijke voorloper was de Hof te Lomm, die uit 1394 bekend is.

Hoewel aangenomen wordt dat De Spijker oorspronkelijk omgracht was, is hiervoor geen bewijs geleverd. De naam Spijker (of Spieker) ontleent het huis aan zijn verschijningsvorm. Dergelijke rijzige vrijstaande woonhuizen werden in het Gelderse rivierengebied sinds het einde van de vijftiende eeuw zo genoemd. Het waren vaak eenvoudige edelmanswoningen of buitenverblijven van vermogende stedelingen.

Nu nog te zien:

-het gebouw

Context:

Gelegen in het rivierdalengebied ten oosten van de Maas.