De Stichting Limburgse Kastelen heeft één bestuur, van negen of elf leden, dat uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijst.  Onze stichting kent geen onderscheid tussen een dagelijks en algemeen bestuur. Om specifieke onderwerpen te onderzoeken of werkzaamheden te (laten) verrichten, kan het bestuur commissies benoemen of adviseurs aanstellen.

De Stichting kan altijd ondersteuning gebruiken van mensen die, net als wij, het behoud van het kastelenerfgoed in Limburg een warm hart toedragen. Meehelpen kan bijvoorbeeld door ons 'kastelenboek' te kopen of vriend van de Limburgse Kastelen te worden. Meedoen kan door te assisteren bij bijeenkomsten of lid te worden van een commissie.

Op onze jaarlijkse Kastelendag delen we nieuwe kennis met elkaar en versterken we de onderlinge band. Wie snel persoonlijk met onze organisatie in contact wil komen, kan dat doen via ons secretariaat.