Herenhuis en bouwhoeve Sint Jansgeleen - Spaubeek

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Sint Jansgeleen

Alternatieve benaming(en):

Huis te Spaubeek

Adres:

Sint Jansgeleen 2, Spaubeek

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Huis Sint Jansgeleen, gelegen op een vroeger omgracht terrein. Rechthoekig twee verdiepingen hoog huis van mergel, 1567, met driepasfries aan de voorzijde en een alliantiewapen boven de ingang. Haakvormig twee verdiepingen hoog huis van baksteen, XVIIa; een vleugel later verlengd; met mergelbanden en in mergel omblokte vensters; keldervensters met accoladebogen XVI ? Haakvormige hoeve van baksteen met speklagen van mergel, 1720 en 1730; ingangspoort met valbrugsponning, waarboven een herplaatste wapensteen, 1571. De in 1961 uitgebrande gedeelten van de schuur en stallen zijn nog niet herbouwd.

Bouwtype:

Herenhuis en bouwhoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf en wonen

Adres:

Sint Jansgeleen 2

Plaats:

Spaubeek

Gemeente:

Beek

Rijksmonument:

8786

Omvang monument:

Twee huizen en hoevegedeelte

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1955, p. 118.
 • Anoniem, Wandelroute langs markante gebouwen, kruisen en kapellen in en om Spaubeek, Spaubeek, IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, 1995, 19 p.
 • A.V.L., '(Enige geschiedkundige aantekeningen betreffende het kasteel) Sint-Jans-Geleen (gemeente Spaubeek)' in: Ons Heem, (1959), p. 118.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 475.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 303-304.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 430-436.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 49 en 55 (nrs. 180 en 211).
 • Koreman, J.G.J. i.sm. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Spaubeek, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1950, 198 p.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 5.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 201.
 • Mennens, P., 'Funderingen kasteel Sint Jansgeleen ontdekt' in: Becha: tijdschrift van de heemkundevereniging Beek, 5(1991)2, p. 17-19.
 • Mennens, P., 'Vijf kastelen in Spaubeek' in: Becha: tijdschrift van de heemkundevereniging Beek, 8(1994)4, p. 35-58.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 443.
 • Schrijnemakers, M.J.H.A., Sint-Jansgeleen, kasteel, hoeve en molens, Beek, Econoom i.s.m. Heemkunde-Vereniging (Wat Baek os bud, dl. 9), 1985, 238 p.
 • Timmers, J., 'Limburgsche kasteelen: het kasteel Sint-Jans-Geleen' in: De Nedermaas, 9(1931 / 32)3, p. 41-44.
cURL Error: