Kasteel Nieuwenbroek - Beesel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Nieuwenbroek

Alternatieve benaming(en):

Nieuwenbroeck

Adres:

kasteel Nieuwenbroek 1, Beesel

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Omgracht complex bestaande uit een bakstenen hoofdgebouw midden 16de eeuw van twee haaks op elkaar staande vleugels en een lagere haakse aanbouw met trapgevels met renaissance-vensteromlijstingen. Een vrijstaande poortvleugel met een torenvormig ingangspaviljoen in het midden. Boven de poort een fronton met gebeeldhouwd alliantiewapen. Op het schilddak van dit middengedeelte twee windvanen (1731). In het hoofdgebouw o.a. een stucplafond in Lodewijk XVI-stijl en een bordessteektrap met balusterleuning.

NB de resten van boerderij 'Hof gen Rade' (201,08 / 364,35) die als voorloper van kasteel Nieuwenbroek wordt gezien zijn archeologisch geklasseerd als meldingsgebied (zie Archeologie)

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

kasteel Nieuwenbroek 1

Plaats:

Beesel

Gemeente:

Beesel

Rijksmonument:

8878

Omvang monument:

Gebouw, gracht en ophaalbrug

Literatuur:

 • Anoniem, Nieuwenbroek, beheersvisie 1991-2001, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1991.
 • Barten, S.J.J., 'Het goed Nieuwenbroeck en zijn afhankelijkheid van het graafschap Bentheim gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Met 2 bijlagen (1662 en 1678)' in: De Maasgouw, 64(1944 / 45), p. 8-9.
 • Bemelmans, H. & J. Schils i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Beesel, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1958, 231 p.
 • Beurden, A.F. van, 'Het huis Nieuwenbroeck onder Beesel' in: Buiten, 6(1912), p. 351 en 354.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 25.
 • Flament, A.J.A., 'Het Cijnsboek van het huis Nieuwenbroeck, grafelijk Bentheimsch leen onder Beesel (bij Venlo)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 43(1907), p. 370-415 (suppelement) p. 603-606.
 • Geerlings, F., 'Het huis Nieuwenbroeck en zijn bewoners' in: Jaarboek Maas- en Swalmdal, 6(1986), p. 95-108 en 7(1987), p. 119-123.
 • Geerlings, F.G.J., 'De duiventoren van kasteel Nieuwenbroeck' in: Jaarboek Maas- en Swalmdal, 15(1995), p. 134-138.
 • Giesen, L., Tussen Maas en Meerlebroek, toponiemen in de gemeente Beesel, z.p. (Reuver), Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, 1990, 160 p.
 • Grins, W, F. Geerlings, J. Ichenroth e.a., (Tentoonstelling) Bieslo aen die Maese, Beesel, 1980, p. 46-48.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 181-183.
 • Janissen, L., Beesel en Reuver in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • Janissen, L. & S. Vintcent, Reuver en Beesel in grootmoeders tijd, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1988, 76 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 163 en 169 (nrs. 935 en 960).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 21.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 80-81.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Beesel, 1644-1933, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven Limburg, 1992, 242 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 17.
 • Ramo, 'Geslachtswapens' in: Limburg's Jaarboek, 26(1921), p. 10.
 • Rijksarchief Limburg, Archief Scheres-d'Olne (nr. 16.0521), Maastricht, diverse nummers, zie o.a. nr. 2351.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Nieuwenbroek, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Salden, H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1987, Venlo / Arcen.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 241.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 286.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Het kasteel Nieuwenbroeck te Beesel' in: De Nedermaas, 16(1938 / 39)8, p. 144-147.
 • Wielen, J.E. van der, 'Nederland restaureert: Beesel' in: Heemschut, 52(1975)12, p. 251.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 8878

Kasteel Nieuwenbroek is gelegen aan de oostelijke rand van het dorp Beesel, dat sinds 1840 bij de nieuw gestichte kerk ontstond. Het huidige dorp verschilt van het oorspronkelijke dorp, het tegenwoordige Ouddorp, dat iets westelijker op een oeverwal van de Maas ligt. Het kasteel werd gesticht op de plaats waar de beek het Broek een oude Maasmeander verlaat. Deze beek voedt de grachten van het kasteel.

Het kasteel en de bijgebouwen staan op een rechthoekig omgracht terrein, waarvan het noordelijke deel al in de achttiende eeuw als siertuin in gebruik was. Ten zuiden van het huis bevond zich een tweede siertuin, waarvan we een goed beeld hebben door de tekeningen die Alexander François van Aefferden, een familielid van de toenmalige eigenaren, omstreeks 1800 maakte. De huidige landschappelijke aanleg ontstond pas in de loop van de negentiende eeuw. In die tijd zullen zowel het huis als de bijgebouwen zijn gewit om beter tegen het groen af te steken.

De dienstgebouwen, waarin de stallen zin ondergebracht, zijn deels vernieuwd en uitgebreid in de negentiende eeuw, waardoor een zichtas richting het dorp verdween.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een beekdal in de buurt van de Maas