Onze Stichting stelt zich ten doel om via het project Kasteelinterieurs meer inzicht te krijgen in de omvang en toestand van de Limburgse kasteelinterieurs. Deze doelstelling is uitgemond in een samenwerking met de Monumentenwacht Limburg die gericht is op inspectie van en advisering over kasteelinterieurs. De Limburgse kasteeleigenaren hebben hier direct baat bij.

Deelnemers aan het project krijgen namelijk bezoek van interieurspecialist Alwin van Hees van de Monumentenwacht Limburg, die desgewenst ter plaatse de eerste nuttige informatie en suggesties aan de hand doet. Enige tijd later ontvangt de kasteeleigenaar, net als bij de exterieurinspecties door de Monumentenwacht, een rapport met uitvoerige documentatie en adviezen over de onderzochte bouwdelen.

Het project is gestart in 2010, in eerste instantie met een looptijd van drie jaar. Het project wordt bekostigd door de Stichting Limburgse Kastelen en de Provincie Limburg. Diverse experts op het gebied van historische interieurs, van onder meer de Stichting Restauratie Atelier Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn beschikbaar voor aanvullende adviezen. Monumentenwacht Limburg tekent voor de uitvoering.

De inspecties richten zich voornamelijk op de binnenschil van de gebouwen, dat wil zeggen op de 'aard- en nagelvaste onderdelen' zoals vloeren, wanden en wandafwerkingen, plafonds, schouwen en trappenhuizen. Dat is voor elk kasteel relevant. Soms leeft namelijk het idee onder eigenaren dat hun interieurs weinig historische waarde hebben en niet zo interessant zijn. Bijvoorbeeld omdat er geen grote schouwen of kunstige stucplafonds in voorkomen. Of omdat door eerder verval, verbouwingen of krijgsgeweld afwerkingen en details zijn verdwenen. Maar ook zulke interieurs verdienen aandacht. Bovendien blijven de vertrekken en de historische structuren essentiële onderdelen van een beschermd gebouw(encomplex). Voor een verantwoorde instandhouding van het geheel is aandacht voor alle componenten noodzakelijk.

In alle gevallen bepalen kasteeleigenaren zelf of zij aan het project meedoen en zo ja, welke ruimten zij voor inspectie openstellen.

Het project kasteelinterieurs is gestart in augustus 2010 en de eerste fase van het project is in augustus 2013 afgerond. Nu al is duidelijk dat de inspecties een schat aan informatie opleveren. Bovendien is steeds duidelijker gebleken dat de behoefte aan deskundig advies over een juiste instandhouding van historische interieurs - met waar nodig doorverwijzing naar experts - groot is. En dat door tijdig handelen veel schade kan worden voorkomen of beperkt.

In de bestuursvergadering van 27 augustus 2013 heeft de Stichting Limburgse Kastelen, op basis van een uitvoerige evaluatie en raadpleging van de externe begeleidingscommissie, besloten de samenwerking met de Monumentenwacht Limburg in het kader van het project kasteelinterieurs voor een periode van zes jaar voort te zetten. Door de financiële en beleidsmatige ondersteuning van de provincie Limburg en de Stichting Limburgse Kastelen kan de Monumentenwacht Limburg, ook na de eerste projectfase van 3 jaar, in de komende 6 jaar het project kasteelinterieurs voortzetten en werken van de verbreding van de dienstverlening naar kerken en kloosters in de provincie Limburg.

Onze Stichting is bijzonder trots op de tot heden met dit project bereikte resultaten en ziet uit naar de voortzetting hiervan in de komende jaren.

Eigenaren en beheerders van kastelen kunnen zich aanmelden voor inspectie van hun interieurs via de website van de Stichting Monumentenwacht Limburg. Deze is bereikbaar via deze link. Uiteraard kunt u bij de Monumentenwacht Limburg ook terecht met specifieke vragen.

Op 16 maart 2017 is de zesde bijeenkomst van het Project Kasteelinterieurs georganiseerd op kasteel Well. Sinds enige jaren organiseren de Stichting Limburgse Kastelen en Monumentenwacht Limburg bijeenkomsten voor eigenaren en beheerders van Limburgse kastelen. Deze bijeenkomsten zijn een uitvloeisel van het project Kasteelinterieurs dat tot doel heeft interieurs van Limburgse kastelen te inventariseren, zo nodig vakkundig te laten herstellen en vooral preventief te conserveren. Klik hier voor het uitgebreide verslag van deze middag.