Kwartiermaker voor Limburgs erfgoed

De provincie Limburg heeft Ard van der Tuuk - oud-gedeputeerde van de provincie Drenthe, waarnemend burgemeester van Grootegast - aangesteld als extern 'kwartiermaker' erfgoed. het Limburgs erfgoed verdient volgens de provincie een grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik. De taak van Van der Tuuk is om de provinciale erfgoedinstellingen hierin gezamenlijk te laten optrekken. Hij krijgt daarvoor zes maanden de tijd.

De Stichting Limburgse Kastelen heeft op deze ontwikkelingen in 2014 al geanticipeerd met de oprichting van het Erfgoedplatform Limburg waarin inmiddels 13 organisaties deelnemen die zich richten op behoud, beheer en creëren van draagvlak voor materieel erfgoed. Voorzitter van het Erfgoedplatform Limburg is Marleen Gresnigt-Raemaekers, tevens voorzitter van onze stichting. Het Erfgoedplatform Limburg heeft het provinciebestuur al een concreet voorstel gedaan voor de inrichting van een erfgoedservicepunt. Dit nieuwe servicepunt heeft ten doel om mede met behulp van digitale diensten, de publieksbetrokkenheid bij het Limburgs erfgoed te vergroten en de samenwerking binnen de erfgoedsector verder uit te bouwen.

De provincie Limburg en het Erfgoedplatform Limburg voeren gezamenlijk overleg om vorm te geven aan deze nieuwe initiatieven.


Notice: Undefined index: logged2 in /var/www/vhosts/limburgsekastelen.nl/httpdocs/dico/UserFiles/functies/news_item.php on line 75