Herenhuis Holtum - Born

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Holtum

Adres:

Grote Dries 1, Born

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Huis Holtum, omgracht complex. Herenhuis, XVI, XVII, o.v., met door een dakruitertje, ± 1800, bekroond zadeldak en een fronton ± 1800, op het midden van de voorgevel. Op zij en achterzijde in ankers het jaartal 1633. Inwendig o.a. een schouw met kariatiden, XVII. Aan weerskanten van het voorplein twee dienstgebouwen: links woning en schuur, rechts stalgebouw met open voorhal, gevormd door zes hele en twee halve ronde bakstenen pijlers. Het voorplein bezit aan de kant van de straat en van het herenhuis bakstenen hekpijlers.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen / atelier

Adres:

Grote Dries 1

Plaats:

Born

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

9912

Omvang monument:

Herenhuis, dienstgebouwen, hekpijlers.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Holtum, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Corten, A., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1986, Venlo / Arcen.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 55.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 281-284.
 • Meuris, L.M., Holtum... vroeger ..., Susteren, 1980.
 • Oidtman, E. von, 'Das adelige Geslecht Voss von Holtum' in: Limburg's Jaarboek, 12(1906), p. 3-12.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 42.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 9912

Ga naar Wikipedia.

Het kasteel Holtum is gelegen even ten noorden van de kern van het gelijknamige onder Gulik gelegen dorp dat, gezien de oorspronkelijk twaalfde-eeuwse kerktoren, waarschijnlijk veel ouder is dan het kasteel. Een duidelijke relatie met het dorp is niet aanwezig. Het kasteel is gelegen aan de westrand van het dal van de Geleenbeek. Het complex bestaat uit een landhuis met twee dienstgebouwen en is omgeven door een rechthoekige buitengracht.

Gezien de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw was de situatie destijds anders dan nu. Het hoofdgebouw was geheel omgracht, evenals de voorburcht met de bouwhoeve. Huis en voorburcht waren door het water gescheiden en verbonden door een brug. Het hele terrein werd betreden via een brug voor het poortgebouw van de voorburcht. De omgrachting is in de negentiende eeuw verdwenen. De gesloten kasteelhoeve is in het begin van de negentiende eeuw vervangen door de twee bouwhuizen die het voorplein flankeren. Het meest zuidelijke dienstgebouw op het voorplein staat ongeveer op de plek war vroeger het poortgebouw van de hoofdburcht stond. (…) Het voorplein in omsloten door lage muurtjes. Deze lopen vanaf de twee hekpijlers naar de dienstgebouwen en vanaf de dienstgebouwen naar de hekpijlers die voor het huis staan.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Geleenbeek