Herenhuis Obbicht - Obbicht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Obbicht

Adres:

Kasteelweg 19,21,23, Obbicht

Bezoek mogelijkheden:

nee, maar het kasteelpark is wèl toegankelijk

Omschrijving:

(RCE) Kasteel van Obbicht, in 1780 begonnen naar ontwerp van de Luikse architect Jacques-Barthelemy Renez. Gebouw in Lodewijk XVI-stijl met driezijdig uitgebouwde middenpartij aan voor- en achterkant, mansardekap vernield, tengevolge van een brand in 1953. Inwendig o.a. een achthoekige vestibule, met ionische pilasters en stucbeelden in schelpnissen. Twee dienstgebouwen aan weerskanten van het voorplein, het linkse in Wereldoorlog II uitgebrand, het andere nog met mansardedak. Het voorplein, van de weg af toegankelijk via een boogbrug, is aan deze zijde afgesloten door een hek, voorzien van poortpijlers met bekroningen. Achter het kasteel bevinden zich in de grond nog overblijfselen van het oude kasteel.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kasteelweg 19,21,23

Plaats:

Obbicht

Gemeente:

Sittard-Geleen

Rijksmonument:

457682

Omvang monument:

Hoofdgebouw en vleugels en achterliggend terrein.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Obbicht, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Acte d'investiture du château et de la seigneurie d'Obbicht, d'àpres la coutume feodale du duché de Gueldre (1718)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 8(1871), p. 442-443.
 • Anoniem, Obbicht, archief der heeren, z.p., 1912, 53 p.
 • Blok, D.P., 'Obbicht, Grevenbicht en Limbricht' in: Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 35(1959), p. 103 -105.
 • Bouvy Coupery de Saint Georges, T. en H. Tromp, 'Beaumont en Obbicht' in: De Woonstede, nr. 79 1988 / 3, p. 56-58.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 381.
 • Driessen, J.F. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Obbicht en Papenhoven, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg deel XXVI, 1954, 205 p.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel van Obbicht' in: Buiten, (1918), p. 469 en 477.
 • Flokstra, M., 'Een 16de-eeuws glas-in-lood raam' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 279-281.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 287-288.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 206 (nr. 1180).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. O5-6.
 • Knoors, J.A., Obbicht en Papenhoven in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986.
 • Knoors, J.A., 'Rond de grafkelder van de laatste gebiedende heren van Obbicht en Papenhoven' in: Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold, (1984)5, p. 109-115.
 • Knoors, J.A., 'De generale meetinghe van de heerlijkheid Obbicht en Papenhoven uit 1784 nader beschouwd' in: Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold, (1990)11, p. 123-138.
 • Knoors, J.A., Dat Alinge Huijs tot Obbicht 1780, Sittard, Stichting Monografieën uit het land van Sittard, 1996, 299 p.
 • Meulleners, J.L., 'Geschiedenis van de heerlijkheid en heeren van Obbicht en Papenhoven, voornamelijk van jonker Filips van Bentinck (Met 8 bijlagen 1566-1779)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 20(1883), p. 3-483.
 • Meulleners, J.L. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de rijksheerlijkheden Obbicht en Leuth, en benevens eene bijdrage tot het hooger beroep naar Aken, Roermond, uitgeverij Romen, 1886, 102 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 354.
 • Tromp, H. & T. Bouvy Coupery de Saint Georges, 'Beaumont-Obbicht: de tweelingkastelen van Jacques-Barthélemy Renoz' in: De Woonstede door de eeuwen heen, 1988, nr. 79, p. 56-85.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 241-242.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 287-288.
 • Weerd, H. van de, 'Het Maasland in de 8ste eeuw: Biettine en Masvic' in: Verzamelde Opstellen Hasselt, 4(1928), p. 22.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 457682

De buitenplaats Obbicht ligt ten zuiden van het gelijknamige dorp aan de Maas, dat oorspronkelijk Overbroek heette. Het veel westelijker gelegen oorspronkelijke dorp Bicht verdween in 1645 bij een zware overstroming in de Maas. Later ontstond rond de kerk uit 1688 een nieuw dorp. De huidige buitenplaats dateert uit de achttiende eeuw en het is geenzins zeker dat het oorspronkelijke kasteel op dezelfde plek heeft gelegen.

Het blijkt dat het kasteel in 1561 door een binnen- en een buitengracht was omgeven. Het kasteel, dat lag bij een doorwaadbare plaats in de Maas, zou rond 1570 zwaar zijn beschadigd door krijgshandelingen en na 1583 zijn hersteld. Over de vorm van dit kasteel is niets bekend. In 1693 kende het een voorhof waarop de stallingen en ook het boerenbedrijf waren ondergebracht. Dit tweede kasteel werd in 1710 door brand verwoest 'soodat bijnaa gheen steen op de andere is blijven liggen'. Hoewel dit mogelijk een overdreven voorstelling van zaken betrof, moest het kasteel worden herbouwd. Op de kaart van De Ferraris uit 1771-1778 wordt het kasteel weergegeven als een carrévormige hof (…).

Ondanks de herstelwerkzaamheden in 1778 gaf de eigenaar opdracht een nieuw kasteel de ontwerpen, geïnspireerd op kasteel Beaumont in het Luikse Sclessing. Dit ontwerp resulteerde in het huidige kasteel.

Het in 1954 afgebrande herenhuis werd in de jaren 1974-1988 gerestaureerd.

De beide hoeven kwamen ook in 1780 tot stand. Eén darvan is na een brand in 1942 herbouwd. Bij de bouw van het huidige herenhuis moest het agrarische bedrijf worden verplaatst.

Op de achttiende-eeuwse De Ferrariskaart omsluit het grachtenstelsel drie terreinen. Het huidige complex ligt op het meest westelijke daarvan. Naar alle waarschijnlijkheid bevatte het middelste eiland de oorspronkelijke burcht en is het huidige kasteel er in 1710 op een nieuw omgracht terrein vóór geplaatst. Op een van de eilanden is een landschappelijke aanleg te vinden.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Maas