Bexhuis - Brunssum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Bexhuis

Alternatieve benaming(en):

Spijker, Heufken, Höfke

Adres:

Bij flatgebouw Heufkestraat (met herplaatste wapensteen , Brunssum

Bezoek mogelijkheden:

 de steen is voor iedereen te bezichtigen

Omschrijving:

(SB4) Was een omgracht edelmanshuis, reeds in 1381 genoemd. Het laatste, mogelijk 17de-eeuwse restant werd in 1956 gesloopt. De herplaatste wapensteen is met het allantiewapen Bex x Bocholtz, met helmen en helmtekens (ganzen). In elke hoek zijn de adelskwartieren afgebeeld.

Opmerking:

Van het in 1956 gesloopte laatste restant resteert de 17de eeuwse wapensteen

Typologie:

Moated site

Adres:

Bij flatgebouw Heufkestraat (met herplaatste wapensteen

Plaats:

Brunssum

Gemeente:

Brunssum

Literatuur:

 • Anoniem, 'Heren van Brunssum' in: Bron van Brunsham, 1(1993), p. 1-46 (themanummer).
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 66.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 320.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 118-119.
 • Jansen, M. i.s.m. J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Brunssum, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1953, 357 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 54 (nr. 200).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 8.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 87.
 • Moonen, W., Brunssum de eeuwen door, Brunssum, Uitgave Gemeente Brunssum, 1952, 632 p.
 • Smeets, M.K.J., 'Brunssum 400 jaar heerlijkheid' in: Land van Herle, 9(1959)1, p. 10-18.
 • Vromen, W.J., 'Brunssum' in: Land van Herle, 11(1961) - jubileumboek 1950-1960 - p. 181-190.
 • Vromen, W.J., 'Uit het oude Brunssum' in: Land van Herle, 9(1959)1, p. 19-24.

Het Bexhuis stond tot 1956 aan de zuidoostzijde van de oorspronkelijke lintbebouwing van Brunssum. De grachten van het huis werden gevoed door dezelfde beek die de grachten van kasteel Genhoes voedden. Het Bexhuis werd ook het Heufke genoemd, namen die voortleven in het Bexhoes en de Heufkestraat in de naoorlogse woonwijk die op de plaats van het huis is aangelegd. De oorspronkelijke situatie is niet meer herkenbaar.

De naam Heufke herinnert aan de bebouwingswijze rond een binnenplaats. De kaart van Tranchot en de kadastrale minuut uit 1823 tonen en omgracht complex met gebouwen rond een binnenplaats.

Inmiddels wordt de wijk alweer gesaneerd en zal de nieuwbouw weer gaan refereren aan de geschiedenis van deze plek.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een klein beekdal