Herenhuis Huize Verduynen - Echt

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Huize Verduynen

Adres:

Berkelaarsweg 15, Echt

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en praktijkruimte tandarts

Adres:

Berkelaarsweg 15

Plaats:

Echt

Gemeente:

Echt-Susteren

Rijksmonument:

509879

Omvang monument:

Herenhuis, bijgebouw en tuinmuur met hekpijlers

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Verduynen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 83.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 271-273.
 • Immerseel, R.H.M. van, 'Huis Verduynen te Echt en zijn tuinen' in: De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 115, september 1997, p. 30-39.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 79 en 172 (nrs. 326 en 984).
 • Laugs, N.J.A., Echt in oude ansichten, 2 delen, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1970 en 1983.
 • Leeuwen-Canneman, M.C. van, Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich, 's-Gravenhage / Maastricht, 1995.
 • Linssen, J., 'De figuratieve kaart van Verduynen' in: Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving, deel 2, p. 117-130.
 • Peeters, G., 'Geschiedkundige beschrijving der gemeente Echt in vroegere en latere tijden' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 52-144.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 59.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 244.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 290-291.
 • Welters, A., 'Drie adellijke huizen te Echt' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1919), p. 115-173.
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancienne ammanie de Montfort, comprenant les communes de St-Odilienberg, Echt, Nieustadt, Linne, Vlodorp, Posterholt et Roosteren, dans la province actuelle de Limbourg, Gand, Gyselynck, 1852, 150 p.

Afbeeldingen Beeldbank RCE

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 509879

Het goed Verduynen is gelegen aan de noordwestrand van de oorspronkelijk versterkte nederzetting Echt. Volgens de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1570 was het huidige gebogen tracé van de grachten aan de noordzijde van het huis destijds al aanwezig. De gracht aan de zuidzijde is waarschijnlijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw door de aanleg van een rechthoekige omgrachte moestuin vergraven.

Op grond van twee achttiende-eeuwse plattegronden kan worden vastgesteld, dat de omgeving van het huis tussen 1785 en 1794 een ingrijpende verandering onderging. Het voorplein werd opnieuw ingericht, waarbij de bijgebouwen werden gesloopt, met uitzondering van het huidige, links van het voorplein staande, achttiende-eeuwse koetshuis met paardenstal.

Bij de verbouwing werd het nieuwe voorplein afgesloten door de nog bestaande tuinmuur met vierkante hekspijlers en werd ook de huidige oprijlaan naar de Berkelaarsweg aangelegd. Terwijl ten zuiden van het huis de omgrachte boomgaard in een vereenvoudigde vorm gehandhaafd bleef, werd ten noordwesten van het huis het moerassige terrein tussen 1785 en 1794 veranderd in landschapsstijl met slingerpaden en vijver. Het huis zelf werd mogelijk witgeschilderd en het interieur werd gemoderniseerd.

Langdurige leegstand tijdens de negentiende eeuw vormde naar alle waarschijnlijkheid de aanleiding voor de renovatie omstreeks 1900. In 1968 volgde een grote restauratie waarvan de ontpleistering van het huis en het bijgebouw een belangrijk onderdeel was. Ook de indeling van het interieur werd veranderd en aan de zuidzijde werd een verhoogd terras aangelegd.

Nu nog te zien:Context:

Waarschijnlijk gelegen in een klein beekdal.