Herenhuis Huize Verduynen - Echt

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Huize Verduynen

Adres:

Berkelaarsweg 15, Echt

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en praktijkruimte tandarts

Adres:

Berkelaarsweg 15

Plaats:

Echt

Gemeente:

Echt-Susteren

Rijksmonument:

509879

Omvang monument:

Herenhuis, bijgebouw en tuinmuur met hekpijlers

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Verduynen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 83.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 271-273.
 • Immerseel, R.H.M. van, 'Huis Verduynen te Echt en zijn tuinen' in: De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 115, september 1997, p. 30-39.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 79 en 172 (nrs. 326 en 984).
 • Laugs, N.J.A., Echt in oude ansichten, 2 delen, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1970 en 1983.
 • Leeuwen-Canneman, M.C. van, Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich, 's-Gravenhage / Maastricht, 1995.
 • Linssen, J., 'De figuratieve kaart van Verduynen' in: Echter Landj: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving, deel 2, p. 117-130.
 • Peeters, G., 'Geschiedkundige beschrijving der gemeente Echt in vroegere en latere tijden' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 52-144.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 59.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 244.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 290-291.
 • Welters, A., 'Drie adellijke huizen te Echt' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1919), p. 115-173.
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancienne ammanie de Montfort, comprenant les communes de St-Odilienberg, Echt, Nieustadt, Linne, Vlodorp, Posterholt et Roosteren, dans la province actuelle de Limbourg, Gand, Gyselynck, 1852, 150 p.
cURL Error: