Kasteelterrein Baersdonck - Grubbenvorst

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Baersdonck

Alternatieve benaming(en):

Baasdonk

Adres:

, Grubbenvorst

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Onbekend

Plaats:

Grubbenvorst

Gemeente:

Horst aan de Maas

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 137.
  • Escaille, Henri de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1326-1598 (I: Het Landt van Kessel: Voorst. 2: Die halve heerlicheijt van Voorst ende dat doedt te Baersdonck)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 31(1894), p. 160.
  • Flokstra, M., 'Het verdwenen huys Baersdonck te Grubbenvorst, 1399-1529' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 73-80.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 126-127.
  • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 165 en 174 (nrs. 940 en 996).

Het huis Baersdonck was gelegen direct ten zuiden van de burcht Grubbenvorst op een hoge oeverwal langs de Maas. In de winter zal het niet altijd gevrijwaard zijn gebleven van het Maaswater. Halverwege de oprijlaan ligt de nog bestaande Slottemolen, die wordt aangedreven door de Everlose Beek. Na het verdwijnen van het kasteel in de zeventiende eeuw resteerde het boerenbedrijf Baersdonck, dat in de twintigste eeuw definitief verdwenen is.

In de loop van de zeventiende eeuw is het kasteel Baersdonck verdwenen. (…) Wanneer het huis Baersdonck werd gesloopt is niet duidelijk.

Nu nog te zien:

-de watermolen?

Context:

Gelegen tussen beek en Maas.