Kasteel met voorburcht De Borggraaf - Lottum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Borggraaf

Adres:

De Borggraaf 1, Lottum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Huis De Borggraaf, gelegen op een dubbel omgracht terrein. Het hoofdgebouw bestaat uit vier vleugels om een binnenplaatsje; westvleugel en iets latere noordvleugel, beide XVI; de smalle oostvleugel blijkens ankers uit 1555, de smalle zuidvleugel weer van iets later datum. De brede vleugels met trapgevels, de noord- en de oostvleugel gedeeltelijk met gevels van baksteen met speklagen; de poort in de zuidgevel tussen bakstenen pilasters, waarop een fronton. Inwendig o.a. een kariatidenschouw. Voorhof omsloten door dienstgebouwen, 1743-1836.

Bouwtype:

Kasteel met voorburcht

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

De Borggraaf 1

Plaats:

Lottum

Gemeente:

Horst aan de Maas

Rijksmonument:

509961

Omvang monument:

Hoofdgebouw, voorhof met dienstgebouwen en de dubbele omgrachting.

Documentatie:

 • Anoniem, De Borggraaf, beheersplan 1986-1996, Elburg, uitgave van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1986
 • RDMZ, Dossier De Borggraaf, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Anoniem, 'Berichten (omtrent monumenten, gebouwen, opgravingen, enz. te Lottum)' in: De Maasgouw, 43(1923), p. 11.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 141.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 44-45.
 • Flokstra, M, & J.G.N. Renaud, De Borggraaf te Lottum, deel 25 nieuwe reeks Nederlandse kastelen, Doorn, Nederlandse Kastelen Stichting, 1992, 44 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 127-130.
 • Janssen, M.J., 'De familie Van Aerd op den Borggraaf te
 • Lottum' in: Limburg's Jaarboek, 25(1920), p. 25-30.
 • Lenssen, H, H. Lemmens en H.J.H. Kerbosch, Uit Lottums historie, Lottum, 1954.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 22-23.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 76.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 106-107.
 • Soest, J. van, 'Lottums verleden' in: Limburg's Jaarboek, 15(1909), p. 66-82.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 229.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 270-271.
 • Veen, J.S. van, 'De overgang der heerlijkheid Lottum in het jaar 1563' in: De Maasgouw, (1915).
 • Verzijl. J.J.H.M., 'De Borggraef te Lottum' in: De Nedermaas, 15(1937 / 38)11, p. 207-210.
 • Verzijl. J.J.H.M., 'De Heeren van Grubbenvorst en Lottum uit het geslacht Van Wylick' in: De Maasgouw, 51(1931)3, p. 31-34.
 • Vijver, Th.J.F.A. van der, P. Weijs & A. Verstraelen, Noordlimburgse Maasdorpen: Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen. Historie en landschap in woord en beeld, Venlo, Van Spijk i.s.m. Recreatieschap Peel en Maas, 1980, 82 p.
cURL Error: