Kasteel met voorburcht De Borggraaf - Lottum

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Borggraaf

Adres:

De Borggraaf 1, Lottum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Huis De Borggraaf, gelegen op een dubbel omgracht terrein. Het hoofdgebouw bestaat uit vier vleugels om een binnenplaatsje; westvleugel en iets latere noordvleugel, beide XVI; de smalle oostvleugel blijkens ankers uit 1555, de smalle zuidvleugel weer van iets later datum. De brede vleugels met trapgevels, de noord- en de oostvleugel gedeeltelijk met gevels van baksteen met speklagen; de poort in de zuidgevel tussen bakstenen pilasters, waarop een fronton. Inwendig o.a. een kariatidenschouw. Voorhof omsloten door dienstgebouwen, 1743-1836.

Bouwtype:

Kasteel met voorburcht

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

De Borggraaf 1

Plaats:

Lottum

Gemeente:

Horst aan de Maas

Rijksmonument:

509961

Omvang monument:

Hoofdgebouw, voorhof met dienstgebouwen en de dubbele omgrachting.

Documentatie:

 • Anoniem, De Borggraaf, beheersplan 1986-1996, Elburg, uitgave van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1986
 • RDMZ, Dossier De Borggraaf, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Anoniem, 'Berichten (omtrent monumenten, gebouwen, opgravingen, enz. te Lottum)' in: De Maasgouw, 43(1923), p. 11.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 141.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 44-45.
 • Flokstra, M, & J.G.N. Renaud, De Borggraaf te Lottum, deel 25 nieuwe reeks Nederlandse kastelen, Doorn, Nederlandse Kastelen Stichting, 1992, 44 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 127-130.
 • Janssen, M.J., 'De familie Van Aerd op den Borggraaf te
 • Lottum' in: Limburg's Jaarboek, 25(1920), p. 25-30.
 • Lenssen, H, H. Lemmens en H.J.H. Kerbosch, Uit Lottums historie, Lottum, 1954.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 22-23.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 76.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 106-107.
 • Soest, J. van, 'Lottums verleden' in: Limburg's Jaarboek, 15(1909), p. 66-82.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 229.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 270-271.
 • Veen, J.S. van, 'De overgang der heerlijkheid Lottum in het jaar 1563' in: De Maasgouw, (1915).
 • Verzijl. J.J.H.M., 'De Borggraef te Lottum' in: De Nedermaas, 15(1937 / 38)11, p. 207-210.
 • Verzijl. J.J.H.M., 'De Heeren van Grubbenvorst en Lottum uit het geslacht Van Wylick' in: De Maasgouw, 51(1931)3, p. 31-34.
 • Vijver, Th.J.F.A. van der, P. Weijs & A. Verstraelen, Noordlimburgse Maasdorpen: Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen. Historie en landschap in woord en beeld, Venlo, Van Spijk i.s.m. Recreatieschap Peel en Maas, 1980, 82 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 509961

Het kasteel De Borggraaf is gelegen aan de oostrand van het dorp Lottum in een Maasbedding die door een hoge oeverwal van de Maas is gescheiden. In deze laaggelegen rivierbedding lag ook het verdwenen huis Darth. De voormalige rivierbedding wordt gebruikt als weide- en hooiland, terwijl op de oeverwal de bouwlanden liggen. De plaats van het huis zal gekozen zijn met het oog op de watervoorziening van de grachten.

Het kleine kasteel met vier vleugels rond een binnenplaats rijst direct uit het water van de binnengracht op. Op de smalle strook tussen de binnengracht en de buitengracht ligt aan de zuidzijde de voorburcht. De beperkte breedte van de strook tussen de beide grachten kan wijzen op de vroegere aanwezigheid van een wal. Ten zuidoosten van het kasteel bevond zich in het midden van de negentiende eeuw nog een ander rechthoekig omgracht terrein, dat mogelijk een siertuin is geweest.

Samenvattend kan worden gesteld, dat het complex, beginnend met de westvleugel, gefaseerd in ruim vijf jaar tot stand zal zijn gekomen (1551-1555). De vierkante toren op de noordoosthoek werd pas bij de grondige restauratie in 1926 toegevoegd.

Nu nog te zien:

-gebouwen (artificieel, vlak)

-'erf' (biotisch, vlak)

-slotgracht (abiotisch, vlak)

-groene strook? (abiotisch, vlak)

Context:

De grachten worden gevoed door ligging in een lage rivierbedding, het domein wordt beschermd door een hoge oeverwal.