Besloten hoeve Beegden - Beegden

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Beegden

Alternatieve benaming(en):

Huis Beegden

Adres:

Heerstraat Zuid 20-22a, Beegden

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(Gemeente) Carrévormige hoeve

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Heerstraat Zuid 20-22a

Plaats:

Beegden

Gemeente:

Maasgouw

Omvang monument:

Gehele hoeve

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratienieuws (Limburg)' in: Nieuwsbulletin van de KNOB, zesde serie, 2de jrg (1949), p. 229.
 • Anoniem, 'Restauratienieuws (Limburg)' in: Nieuwsbulletin van de KNOB, zesde serie, 3de jrg (1950), p. 212.
 • Beurden, A.F. van, 'Wandelingen rondom Roermond (o.a. Beegden of 'Beegdje')' in: Limburg's Jaarboek, 3(1897), p. 4 en 83.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 19.
 • Crassier, Louis baron de, 'Comté de Hornes.... 7, Fiefs et seigneuries 29, Le pannenhof de Osen (gem. Beegden)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1929), p. 446.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 220-221.
 • Mintjens, P.H., Zevenhonderd jaar Beegden. Historische schetsen, z.p. (Horn, Timmermans i.s.m. de coördinatie-commissie ingesteld ter herdenking van het jubileum met medew. van het gemeentebestuur, z.j. (1975), 167 p.

Beegden was gelegen aan de westrand van het gelijknamige, voor het eerst in 1202 genoemde dorp aan de rand van het Maasdal. De huidige gesloten hoeve staat op de plaats van de voorburcht; het eigenlijke kasteel lag direct ten westen hiervan. In het terrein zijn nog delen van de gracht van de voorburcht en de hoofdburcht herkenbaar. De toegang tot het terrein lag evenals nu aan de zuidoostelijke zijde.

De huidige hoeve Beegden is gelegen ten noorden van de Heerstraat en is een voortzetting van de voorburcht van het verdwenen kasteel.

Op de oudste kadasterkaart uit circa 1810 worden de noord- en de zuidvleugel als vrijstaand weergeven, maar er waren al aanzetten voor een oostelijke vleugel. Aan de westzijde is ter plaatse van de gracht een gebouwtje weergegeven waarvan de functie onduidelijk is. Van de singel die op deze kaart is aangegeven, zijn in het terrein nog sporen aanwezig. De gracht rond de hoofdburcht was aan de west- en de noordzijde nog gedeeltelijk aanwezig. Halverwege de oprit vanaf de Heerstraat zijn eikenhouten heipalen gevonden. Deze droegen waarschijnlijk de brug over de gracht van de voorburcht, die op de zuidwesthoek in het terrein nog herkenbaar is. Ten westen van het huis zijn paalfunderingen gevonden die mogelijk behoren tot de brug tussen de voorburcht en de hoofdburcht. Rondom het complex zijn nog sporen van een wal of singel aanwezig. De afstand tussen de gracht en deze wal bedroeg 20 tot 30 meter. Het kasteel zou naar verluidt gebouwd zijn aan een Romeinse heerbaan, een veronderstelling die wordt gevoed door de vondst van stroken maasgrind die de Romeinen voor de verharding van wegen gebruikten.

De laatste keer dat over een kasteel Beegden gesproken werd, was in het jaar 1644. In 1724 werd nadrukkelijk niet meer over een kasteel gesproken, zodat vermoed kan worden dat in de tussenliggende jaren de hoofdburcht geheel of gedeeltelijk is verdwenen. In 1950 werd de boerderij Huis Beegden gerestaureerd.

Context:

Gelegen aan de rand van het Maasdal.